Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Đọc tiếp Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Đo khoảng trống (Ullage) hầm hàng bằng thước đo dầu và giá trị Reading Index

Đọc tiếp Đo khoảng trống (Ullage) hầm hàng bằng thước đo dầu và giá trị Reading Index

Radar báo mức hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Đọc tiếp Radar báo mức hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Hệ thống báo nhiệt độ hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Đọc tiếp Hệ thống báo nhiệt độ hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Đọc tiếp Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Thước đo dầu MMC, đo danh giới dầu/nước RD-UIT 200 

Đọc tiếp Thước đo dầu MMC, đo danh giới dầu/nước RD-UIT 200 

Thiết bị báo áp lực hầm hàng tàu dầu / hóa chất

Đọc tiếp Thiết bị báo áp lực hầm hàng tàu dầu / hóa chất

Báo mức, nhiệt độ, áp suất tích hợp cho hầm hàng

Đọc tiếp Báo mức, nhiệt độ, áp suất tích hợp cho hầm hàng