Cảm biến khác

Các loại cảm biến mức, lưu lượng, nhiệt độ, áp lực khác như:

  • Cảm biến nhiệt độ phòng nổ dùng cho lĩnh vực tàu biển
  • Cảm biến áp lực, áp suất phòng nổ sử dụng cho hầm hàng và bơm hàng tàu dầu / hoá chất
  • Cảm biến báo mức và nhiệt độ liên tục tích hợp sử dụng chi silo liệu
  • Cảm biến báo mức kiểu áp lực qui đổi theo tỷ trọng
  • Cảm biến kiểu rung Tuning Fork cao cấp

Hiển thị 1–20 của 33 kết quả