Hệ thống đo mức két dằn, mớn và két dầu của hãng KONGSBERG

Tích hợp hoặc độc lập

Hệ thống được thiết kế để đo lường két dằn và két dầu. Nó có thể được kết nối với Hệ thống Tự động hóa Tích hợp hoặc hoạt động như một hệ thống độc lập. Tất cả các thành phần của hệ thống được thiết kế và sản xuất để hoạt động trong môi trường biển khắc nghiệt. Hệ thống được phê duyệt bởi tất cả các hội đồng phân cấp tàu biển hàng đầu.

Đọc tiếp Hệ thống đo mức két dằn, mớn và két dầu của hãng KONGSBERG

Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hóa K-Gauge của hãng KONGSBERG

Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hóa K-Gauge của hãng KONGSBERG là một hệ thống tích hợp cao cấp kết hợp với chức năng đo mức, giám sát nhiệt độ và áp suất cùng với điều khiển van và bơm. Hệ thống sử dụng nhiều mô-đun phần cứng và phần mềm có tin cậy cao cho nên chúng tôi đảm bảo độ chính xác tốt nhất hiện có trên thị trường.

Đọc tiếp Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hóa K-Gauge của hãng KONGSBERG

Hệ thống bảo vệ mức quá đầy / mức tràn (95/98%) hãng KONGSBERG cho các tàu LNG / LPG

Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của các hội đồng phân loại hàng đầu bằng cách cung cấp một Hệ thống bảo vệ mức quá đầy / mức tràn (95/98%) hầm làm hàng dựa trên việc sử dụng cảm biến Radar trên các tàu chở (LNG / LPG)

Đọc tiếp Hệ thống bảo vệ mức quá đầy / mức tràn (95/98%) hãng KONGSBERG cho các tàu LNG / LPG