Máy đo đơn khí

Máy đo đơn khí (hay còn gọi máy đo khí đơn chỉ tiêu), dùng phát hiện khí cháy nổ, mê tan, pen tan, khí ô xy, khí dễ bay hơi VOC và khí độc như: CO; CO2; H2S; CH4; HCl; NO; NO2; NOx; NH3; HF; H2; SO2; Cl2; ClO2…

Máy phổ thông và máy dùng 1 lần:

  • Dòng máy phổ thông chia ra 2 nhóm:
    • Nhóm cấu hình đơn giản, đo các khí phổ biến như O2, CO, H2S hoặc SO2, Model tiêu biểu là: GasAlertClip Extreme 2/3; MSA Altair; ToxiRAE 3; Drager 3500/5500
    • Nhóm cấu hình cao đo được các khí khó đo hơn như NH3, PH3, LEL, VOC… Model tiêu biểu như: Altair 2X; ToxiRAE Pro; ToxiRAE II; Pac 7000; Altair Pro
  • Dòng máy chỉ dùng 1 lần, không cần bảo trì. Một số lĩnh vực như gang thép chẳng hạn, họ tập trung đo khí CO và O2. Nhu cầu thường xuyên. Loại máy chỉ bật lên, dùng liên tục 2, 3 năm rồi bỏ đi là rất phù hợp. Dòng máy này ít có tuỳ chọn cảm biến, thường chỉ còn 1 trong các khí sau: CO/H2S/O2/SO2. Model tiêu biểu là BW Clip

Hiển thị 1–20 của 84 kết quả