Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hóa K-Gauge của hãng KONGSBERG

Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hóa K-Gauge của hãng KONGSBERG là một hệ thống tích hợp cao cấp kết hợp với chức năng đo mức, giám sát nhiệt độ và áp suất cùng với điều khiển van và bơm. Hệ thống sử dụng nhiều mô-đun phần cứng và phần mềm có tin cậy cao cho nên chúng tôi đảm bảo độ chính xác tốt nhất hiện có trên thị trường.

Đọc tiếp Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hóa K-Gauge của hãng KONGSBERG

Hệ thống bảo vệ mức quá đầy / mức tràn (95/98%) hãng KONGSBERG cho các tàu LNG / LPG

Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của các hội đồng phân loại hàng đầu bằng cách cung cấp một Hệ thống bảo vệ mức quá đầy / mức tràn (95/98%) hầm làm hàng dựa trên việc sử dụng cảm biến Radar trên các tàu chở (LNG / LPG)

Đọc tiếp Hệ thống bảo vệ mức quá đầy / mức tràn (95/98%) hãng KONGSBERG cho các tàu LNG / LPG

Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Đọc tiếp Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Hệ thống báo động mức la canh buồng bơm, buồng máy

Đọc tiếp Hệ thống báo động mức la canh buồng bơm, buồng máy

Hệ thống giám sát khí buồng bơm GAS-200

Đọc tiếp Hệ thống giám sát khí buồng bơm GAS-200

Hệ thống giám sát khí cố định kiểu bơm hút BGAS-2000

Đọc tiếp Hệ thống giám sát khí cố định kiểu bơm hút BGAS-2000

Hệ thống báo động cao/ đầy hầm hàng Model : HAI-2000/ Kiểu phao từ

Đọc tiếp Hệ thống báo động cao/ đầy hầm hàng Model : HAI-2000/ Kiểu phao từ

Hệ thống giám sát áp suất hầm hàng và bơm hàng Model: VIP 2000

Đọc tiếp Hệ thống giám sát áp suất hầm hàng và bơm hàng Model: VIP 2000

Hệ thống giám sát báo mức hầm hàng – Kiểu phao từ

Đọc tiếp Hệ thống giám sát báo mức hầm hàng – Kiểu phao từ