Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Đọc tiếp Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Hệ thống báo động cao/ đầy hầm hàng Model : HAI-2000/ Kiểu phao từ

Đọc tiếp Hệ thống báo động cao/ đầy hầm hàng Model : HAI-2000/ Kiểu phao từ

Báo mức cao và đầy (95-98%) hầm hàng tàu dầu RDLM-04-LS 

Đọc tiếp Báo mức cao và đầy (95-98%) hầm hàng tàu dầu RDLM-04-LS 

Bàn giao và lắp đặt hệ thống cảnh báo mức 95, 98% tàu Hải Nam

Đọc tiếp Bàn giao và lắp đặt hệ thống cảnh báo mức 95, 98% tàu Hải Nam