Cảm biến điện dung

Cảm biến điện dung là gì? Cảm biến hoạt động theo nguyên lý so sánh điện dung giữa 2 cực của cảm biến. Do vậy chỉ hoạt động khi đo các chất có dẫn điện (gọi là hằng số điện môi).

  • Cảm biến báo mức theo điểm kiểu ON/OFF. Cấu tạo gồm 2 cực trên thân cảm biến. Khi 2 cực ngoài không khí, điện dung được ghi lại mức Zero (0). Khi chất đo (có thể là nước, dầu, cám, gạo…) ngập qua 2 cực, điện dung sẽ thay đổi và cảm biến xuất tín hiệu ra.
  • Cảm biến báo mức liên tục: 1 cực là thân cảm biến, 1 cực là thành bồn (yêu cầu bồn phải là chất dẫn điện). Khi mức bằng 0, cài đặt cảm biến là Zero. Khi mức tăng lên, điện dung sẽ thay đổi tỷ lệ thuận và tuyến tính theo mức tăng. Cảm biến sẽ xuất ra tín hiệu mức tương ứng.

Hiển thị 1–20 của 25 kết quả