PSA N2 Generator System

Hệ thống khí trơ dùng Máy tạo khí N2 PSA (PSA: Hấp phụ dao động áp suất)

Giới thiệu

Máy tạo N2 công nghệ PSA là hệ thống sử dụng Carbon sàng phân tử (MSC) để tách các thành phần của khí điều áp được cung cấp bởi máy nén khí và chiết xuất khí N2 có độ tinh khiết cao (95~99,99%)

PSA N2 generator system
PSA N2 generator system

Cấu hình

Hệ thống chủ yếu bao gồm –

  • Máy nén khí để tạo áp suất và nạp không khí vào tháp đóng gói
  • Khối tháp lọc với các cột hấp phụ, bảng điều khiển chính và máy phân tích oxy
  • Các bộ phận khác như bình thu N2, bộ van giảm áp, bảng điều khiển

Tính năng và ưu điểm của hệ thống

N2 có thể được chiết xuất từ ​​không khí bằng đặc tính của Carbon sàng phân tử (MSC) hấp thụ một lượng lớn oxy nhanh hơn nhiều so với nitơ trong điều kiện áp suất. Khi áp suất được giải phóng, oxy bị hấp phụ sẽ được giải hấp và MSC được khôi phục về trạng thái ban đầu.

Quá trình hấp phụ và giải hấp được lặp lại luân phiên trong các cột hấp phụ chứa đầy MSC theo một chu trình phù hợp với đặc tính riêng của MSC để liên tục tạo ra khí N2 có độ tinh khiết cao.

Tương tự như hệ thống màng, hệ thống PSA cũng có thể tạo ra khí N2 sạch và khô đến mức rất phù hợp cho các tàu chở hóa chất và sản phẩm mà hàng hóa phải được tránh xa mọi tạp chất.

Video giới thiệu

Kashiwa PSA N2 Generator System (PSA: Pressure Swing Adsorption)

Related Post

Trả lời