Máy đo khí độc

Máy đo khí độc là gì? Tất cả các máy đo khí cho lĩnh vực an toàn đều có thể được gọi là máy đo khí độc. Một số ý kiến thấy không thỏa đáng khi coi O2 hoặc khí cháy nổ là khí độc. Nhưng ở nồng độ nhất định, kể cả O2 lớn hơn 23.5% cũng sẽ gây ngộ độc.

Phân loại máy đo khí:

  • Máy đo đơn khí: Chỉ có thể đo riêng từng loại khí, đo bằng phương pháp khuếch tán.
  • Máy đo nồng độ 4 khí: 4 khí cơ bản cho không gian hạn chế là Cháy nổ LEL/Ex, O2, CO và H2S. Có cả bơm hút và khuếch tán
  • Máy đo khí đa chỉ tiêu: Có cấu hình rộng, đo đồng thời 5, 6 hoặc 7 khí khác nhau. Có cả bơm hút và khuếch tán
  • Máy đo khí VOC: Đo tổng hợp các khí hữu cơ dễ bay hơi. Có cả bơm hút và khuếch tán

Hiển thị 1–20 của 157 kết quả