Máy đo đa khí

Máy đo đa khí (hay máy đo khí đa chỉ tiêu) có thể đo đồng thời từ 4 khí trở lên. Tuy nhiên các máy đo 4 khí nên được phân nhóm riêng vì chúng có cấu hình rất giới hạn. Ở đây chúng ta tập trung đến các loại máy đo 5, 6 khí đồng thời.

Máy đo 5, 6 khí đồng thời có thể phân ra 2 nhóm:

  • Nhóm cơ bản: Máy có 5 hoặc 6 vị trí lắp cảm biến. Vị trí 1, 2, 3 là cố định cho khí O2, LEL và IR hoặc PID, vị trí còn lại mới có thể tuỳ biến. Model ví dụ: GasAlert Micro 5/IR/PID của BW Technologies
  • Nhóm cấu hình cao: Máy này có khả năng tuỳ chọn cảm biến rất lớn. Mỗi vị trí lắp cảm biến có thể thay đổi nhiều loại cảm biến khác nhau, máy tự nhận dạng và hoạt động. Model điển hình là MultiRAE Lite của RAE systems

Hiển thị 1–20 của 82 kết quả