Kongsberg GLA-300/HS – Thiết bị đo sử dụng Radar cho két lắng, giải pháp khi lắp kèm ống đứng

Hệ thống giám sát bể GL-300 cho bể dốc hoặc các ứng dụng có ống đứng bao gồm cảm biến đo hầm hàng Radar GLA-300 / HS, Bộ đo nhiệt độ hàng hóa GC-300 và Bộ xử lý tín hiệu GLK-300.

Đọc tiếp Kongsberg GLA-300/HS – Thiết bị đo sử dụng Radar cho két lắng, giải pháp khi lắp kèm ống đứng

Kongsberg Giới thiệu chung hệ thống đo hầm hàng sử dụng Radar

Cốt lõi của hệ thống giám sát và điều khiển hàng dạng chất lỏng của chúng tôi là cảm biến Radar để đo hầm hàng. Cảm biến Radar đo hầm hàng sử dụng công nghệ Radar mới nhất. Chúng được thiết kế để mang lại sự linh hoạt, dễ cài đặt và bảo trì.

Đọc tiếp Kongsberg Giới thiệu chung hệ thống đo hầm hàng sử dụng Radar

Kongsberg GLA-310/F – Cảm biến đo hầm hàng Radar cho thùng nhiên liệu LNG có chứa khí hóa lỏng

Cảm biến đo hầm Radar KONGSBERG, GLA-310/F được thiết kế để đo mức trong các thùng nhiên liệu có chứa khí hóa lỏng. Có thể đo chính xác bất kể điều kiện môi trường của hầm hàng. Các mô-đun phần cứng và phần mềm linh hoạt đảm bảo dễ dàng thích ứng cho các phép đo trong bất kỳ loại khí hóa lỏng nào, chẳng hạn như LPG (Propane, Butane), LEG (Ethylene) và LNG.

Đọc tiếp Kongsberg GLA-310/F – Cảm biến đo hầm hàng Radar cho thùng nhiên liệu LNG có chứa khí hóa lỏng

Kongsberg GLA-300/P – Cảm biến đo hầm hàng Radar cho tàu chở dầu, hàng hóa và hóa chất

Hệ thống giám sát hầm hàng sử dụng GL-300 cho tàu chở dầu, hàng hóa và hóa chất bao gồm Cảm biến đo hầm hàng Radar GLA- 300/P, Bộ đo nhiệt độ hàng hóa GC-300 và Bộ xử lý tín hiệu GLK-300.

Đọc tiếp Kongsberg GLA-300/P – Cảm biến đo hầm hàng Radar cho tàu chở dầu, hàng hóa và hóa chất

Kongsberg GLA-310/5 – Cảm biến đo hầm hàng Radar cho tàu chở khí hóa lỏng

Cảm biến đo hầm hàng Radar của hãng KONGSBERG – GLA-310/5 được thiết kế để đo mức trong các bể chứa khí hóa lỏng.

Có thể đo chính xác bất kể điều kiện môi trường khác nhau của hầm hàng. Các mô-đun phần cứng và phần mềm linh hoạt đảm bảo dễ dàng thích ứng với khí dầu mỏ hóa lỏng (Propane, Butan), Ethylene hóa lỏng, Amoniac (NH3) và khí tự nhiên hóa lỏng.

Đọc tiếp Kongsberg GLA-310/5 – Cảm biến đo hầm hàng Radar cho tàu chở khí hóa lỏng