Hệ thống đo mức mớn và két dằn tàu Model: BAL-2000/ Kiểu khí nén

Đọc tiếp Hệ thống đo mức mớn và két dằn tàu Model: BAL-2000/ Kiểu khí nén

Cảm biến báo mức kiểu phao từ FLT-100 Series

Đọc tiếp Cảm biến báo mức kiểu phao từ FLT-100 Series

Radar báo mức hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Đọc tiếp Radar báo mức hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Báo mức, nhiệt độ, áp suất tích hợp cho hầm hàng

Đọc tiếp Báo mức, nhiệt độ, áp suất tích hợp cho hầm hàng

Hệ thống báo mức liên tục cho hầm hàng kiểu phao

Đọc tiếp Hệ thống báo mức liên tục cho hầm hàng kiểu phao

Công tắc báo mức kiểu phao từ Model UQK phòng nổ

Đọc tiếp Công tắc báo mức kiểu phao từ Model UQK phòng nổ

Báo mức cao và đầy (95-98%) hầm hàng tàu dầu RDLM-04-LS 

Đọc tiếp Báo mức cao và đầy (95-98%) hầm hàng tàu dầu RDLM-04-LS 

Cảm biến phao từ phòng nổ cho tàu biển, hãng Shanghai Rongde 

Đọc tiếp Cảm biến phao từ phòng nổ cho tàu biển, hãng Shanghai Rongde