Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Đọc tiếp Cung cấp quả phao cho cảm biến báo mức 9598%, hầm hàng tàu dầu

Hệ thống đo mức mớn và két dằn tàu Model: BAL-2000/ Kiểu khí nén

Đọc tiếp Hệ thống đo mức mớn và két dằn tàu Model: BAL-2000/ Kiểu khí nén

Hệ thống giám sát báo mức hầm hàng – Kiểu phao từ

Đọc tiếp Hệ thống giám sát báo mức hầm hàng – Kiểu phao từ

Hệ thống giám sát báo mức hầm hàng – Kiểu RADAR

Đọc tiếp Hệ thống giám sát báo mức hầm hàng – Kiểu RADAR

Cảm biến báo mức kiểu phao từ FLT-100 Series

Đọc tiếp Cảm biến báo mức kiểu phao từ FLT-100 Series

Radar báo mức hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Đọc tiếp Radar báo mức hầm hàng tàu dầu / hóa chất 

Báo mức, nhiệt độ, áp suất tích hợp cho hầm hàng

Đọc tiếp Báo mức, nhiệt độ, áp suất tích hợp cho hầm hàng

Hệ thống báo mức liên tục cho hầm hàng kiểu phao

Đọc tiếp Hệ thống báo mức liên tục cho hầm hàng kiểu phao

Thiết bị đo mức két kiểu đẩy khí Air-purge

Đọc tiếp Thiết bị đo mức két kiểu đẩy khí Air-purge

Thiết bị đo mức két kiểu điện – khí nén

Đọc tiếp Thiết bị đo mức két kiểu điện – khí nén