Máy đo khí Oxy

Máy đo khí Ôxy (O2) có thể phân ra làm 2 loại.

  • Loại đo đơn chỉ tiêu khí Ôxy (O2) bằng phương pháp khuếch tán. Hầu hết các hãng sản xuất máy đo khí đều có dòng đơn khí Oxy, lúc này người dùng chỉ cần chọn loại hiển thị nồng độ hay chỉ báo động, loại dùng 1 lần hay loại có thể thay cảm biến để dùng lại.
  • Loại đo khí O2 trong không gian hạn chế, khi này máy cần được tích hợp bơm hút. Những máy đơn khí thường chỉ đo khuếch tán, vậy muốn đo bơm hút cần dùng máy đo khí đa chỉ tiêu. Người dùng có thể tùy chọn cấu hình các máy 4 khí có bơm hút 1 cảm biến đo riêng O2, hoặc đơn giản dùng luôn những máy 4 khí có sản trong ứng dụng này.

Hiển thị tất cả 7 kết quả