Bình khí chuẩn

Bình khí chuẩn CO, HCL, Nitrogen, C5H12, CH4, Cl2, CO2, I-C4H8, H2, H2S, I-C4H10, NH3, O2, SO2, NOx… và nhiều loại khí khác.

Một số loại bình khí chuẩn tiêu chuẩn:

  • Cỡ bình Calgaz 2AL, 34 lít khí: CO, C5H12, CH4, Cl2, I-C4H8, H2S, I-C4H10, O2
  • Cỡ bình Calgaz 8AL, 58 lít khí: CO, HCL, HCN, C5H12, CH4, Cl2, CO2, I-C4H8, H2S, NH3, O2
  • Cỡ bình Calgaz 10AL, 116 lít khí: CO, C5H12, H2S, O2
  • Cỡ bình Calgaz 7HP, 34 lít khí: Nitrogen, CH4, I-C4H8, I-C4H10, O2
  • Cỡ bình Calgaz 6D, 103 lít khí: CO, Nitrogen, CH4, I-C4H8, H2, O2

Hiển thị 1–20 của 72 kết quả