Mô hình hệ thống giám sát trạm bán lẻ xăng dầu

Giới thiệu hệ thống giám sát mức tự động từ xa cho trạm bán lẻ xăng dầu hãng – Liên doanh

Mô hình hệ thống giám sát mức tự động từ xa cho trạm bán lẻ xăng dầu

Mô hình hệ thống giám sát trạm bán lẻ xăng dầu
Mô hình hệ thống giám sát mức trạm bán lẻ xăng dầu

Nhà điều hành trạm xăng: Khu vực an toàn
* Treo 1 tủ điều khiển để thu thập tín hiệu, cấp nguồn và kết nối internet

Bể ngầm và khu vực xung quanh: Khu vực nguy hiểm
* Trong bể là khu vực nguy hiểm cấp Zone 0: Cần thiết bị an toàn
phòng nổ cấp cao nhất, được phân loại là an toàn về bản chất Ex ia
* Cảm biến sử dụng là cảm biến phao từ công nghệ phát sóng từ giảo với độ
chính xác +/-3mm. Đồng thời là loại an toàn phòng nổ.

Nguyên lý và tính năng của hệ thống giám sát mức tự động từ xa

Nguyên lý hoạt động và tính năng hệ thống giám sát trạm bán lẻ xăng dầu
Nguyên lý hoạt động và tính năng hệ thống giám sát trạm bán lẻ xăng dầu

1. Tại mỗi trạm xăng: Trang bị mỗi bể ngầm 1 cảm biến, cảm biến sẽ gửi tín hiệu về tủ xử lý tín hiệu
* Đặc biệt: Tủ xử lý tín hiệu được trang bị 1 bộ cách ly phòng nổ. Trong trường hợp sự cố (hỏng cảm biến, đứt dây, chuột cắn, chạm chập…) bộ cách ly sẽ ngăn không cho năng lượng lớn xuống tới bồn
2. Tại tổng bộ: Trang bị 1 máy chủ để có thể giám sát từ xa
3. Giám sát từ xa: Ở bất kì đâu có mạng Internet/3G. Có thể dùng điện thoại hoặc máy tính để kiểm tra tình trạng hàng cho mỗi bể ngầm, mỗi trạm xăng – dầu

Màn hình hiển thị hệ thống giám sát trạm xăng dầu từ xa

Màn hình hiển thị trạm giám sát bán lẻ xăng dầu
Màn hình hiển thị trạm giám sát bán lẻ xăng dầu

Cách sử dụng hệ thống

Cách sử dụng hệ thống giám sát trạm xăng dầu
Cách sử dụng hệ thống giám sát trạm xăng dầu

* Bất cứ nơi đâu có mạng Internet (3G / Wifi), người dùng sử dụng điện thoại hoặc máy tính để truy cập vào địa chỉ máy chủ (đặt tại tổng bộ): Ví dụ địa chỉ: https://123.456.789:1234 là có thể giám sát tình trạng mỗi bồn
* Khi vào chương trình giám sát, người dùng kích vào mỗi trạm tương ứng ở cột bên trái, tình trạng hàng sẽ hiển thị ra ở trang chính giữa màn hình.
* Người dùng có thể cài đặt báo động khi nào gần hết để nhập thêm hàng hoặc có thể cài đặt dung tính để hiển thì dạng mét khối thay vì chiều cao bồn

Related Post

Trả lời