Kashiwa Inert Gas Generator System (IGG)

Hệ thống tạo khí trơ (IGG) Kashiwa Inert Gas Generator System

Giới thiệu

Trước tiên, IGG đốt dầu diesel hoặc dầu nhiên liệu A bằng đầu đốt được trang bị và đưa khí đốt đến máy lọc để làm mát và thanh lọc nhằm tạo ra khí trơ sạch.

Cấu hình

Hệ thống này chủ yếu bao gồm bộ tạo khí trơ (IGG) (đầu đốt, máy lọc, bảng điều khiển, v.v.), bảng điều khiển, bộ bơm FO, quạt, máy phân tích oxy, van điều khiển và thiết bị ngăn dòng chảy ngược và được điều khiển bởi bảng điều khiển được trang bị Đơn vị IGG.

Thiết bị ngăn dòng chảy ngược có hai lựa chọn: bịt kín nước trên boong hoặc van chặn & xả kép.

Tính năng hệ thống

Hệ thống này có thể cung cấp khí trơ sạch hơn IGS sử dụng khí đốt từ nồi hơi phụ trợ.

Công nghệ Turndown combustion (4:1)

Nghĩa là thay đổi tỷ lệ khí cháy và oxy để đốt để hệ thống có thể vận hành ở mức tải hiệu quả nhất, đáp ứng khả năng dỡ hàng, góp phần giảm chi phí vận hành.

Kashiwa Inert Gas Generator System (IGG)

Related Post

Trả lời