Lắp đặt 9598 tàu Hải nam

Bàn giao và lắp đặt hệ thống cảnh báo mức 95, 98% tàu Hải Nam

25, tháng 4, 2013, kỹ thuật TES hoàn thiện việc bàn giao và lắp đặt hệ thống báo động đầy và tràn cho tàu dầu Hải Nam tại nhà máy đóng tàu Huy Văn. Hệ thống báo động đầy và tràn hay còn gọi là hệ thống báo mức 95, 98% cho hầm hàng là hệ thống bắt buộc phải lắp đặt trên tàu dầu theo qui định hiện hành của Đăng kiểm. Hệ thống giúp đảm bảo an toàn cho tàu trong quá trình làm hàng.

Cấu hình hệ thống cho tàu Hải Nam

  • Cảm biến báo mức 95, 98%: Loại phòng nổ, số lượng 10 cảm biến, lắp tại mặt các hầm hàng
  • Tủ điều khiển: Đặt trong buồng làm hàng
  • Bộ cách ly: Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
  • Bộ đèn còi: Báo động

Một số hình ảnh bàn giao và lắp đặt hệ thống:

Vào trang sản phẩm, xem thêm thông số kỹ thuật

Related Post

Trả lời