Hộp nối dây cảm biến phao từ hầm hàng

Lắp đặt Phao báo mức, nhiệt độ, áp lực hầm hàng tàu dầu

Hệ thống báo mức, nhiệt độ và áp lực hầm hàng tàu dầu để phục vụ các công tác làm hàng kín: Màn hình hiển thị các chỉ số như: Mức hầm hàng, thể tích, nhiệt độ và áp lực theo thời gian thực. Mức hầm hàng hỗ trợ tối đa cho công tác làm hàng, thuyền viên sẽ không phải mở nắp hầm hàng hoặc ống đo để giám sát mức thủ công. Nhiệt độ hầm hàng cũng hiển thị theo thời gian thực, cho biết nhiệt độ hiện tại trong mỗi hầm hàng là bao nhiêu, để tiến hành công tác làm mát hầm hàng khi cần thiết. Áp lực hầm hàng đặt >10% áp lực đặt của van thở, khi van thở có sự cố không tự thở được, hệ thống áp lực sẽ báo động để thuyền viên kiểm tra và khắc phục sự cố.

Cấu hình hệ thống gồm có:

Bích lắp cảm biến phao từ, Bích Inox 304
Bích lắp cảm biến phao từ, Bích Inox 304
Nắp hộp cảm biến phao từ, kiểu phòng nổ, tiêu chuẩn tàu biển
Nắp hộp cảm biến phao từ, kiểu phòng nổ, tiêu chuẩn tàu biển
Cảm biến phao từ theo chiều cao hầm hàng, tích hợp cảm biến nhiệt độ bên trong thân phao
Cảm biến phao từ theo chiều cao hầm hàng, tích hợp cảm biến nhiệt độ bên trong thân phao
Hộp cảm biến chứa cảm biến áp lực hầm hàng, đo áp lực Gauge cho hầm hàng
Hộp cảm biến chứa cảm biến áp lực hầm hàng, đo áp lực Gauge cho hầm hàng
Màn hình hiển thị mức - thể tích, nhiệt độ, áp lực hầm hàng
Màn hình hiển thị mức – thể tích, nhiệt độ, áp lực hầm hàng

Thiết bị được sản xuất bởi hãng Thiết bị tàu biển Shanghai Rongde. Trụ sở Thượng Hải.

by TESIN VIỆT NAM

Xem thêm thông tin hệ thống trong trang sản phẩm:

Related Post

Trả lời