Hệ thống báo nhiệt độ bơm, ổ đỡ, trục xuyên vách

Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Giới thiệu hệ thống giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách cho bơm hàng, bơm vét và bơm dằn tàu dầu / hóa chất

  • Hệ thống được đặc biệt thiết kế, sản xuất phù hợp tiêu chuẩn SOLAS 2000, qui đinh về việc bảo vệ buồng bơm. Hệ thống bao gồm cảm biến nhiệt độ, bộ phòng nổ cách ly, bộ giám sát hiển thị báo động nhiệt độ và các phụ kiện cần thiết kèm theo.

Ứng dụng:

  • Hệ thống ứng dụng giám sát liên tục giá trị nhiệt độ tại trục xuyên vách, vòng bi và vỏ bơm đối với các bơm hàng, bơm dằn, bơm hút vét được lắp đặt trong buồng bơm mà được truyền động qua trục xuyên vách.

Thông số kỹ thuật:

  • Nguồn cấp: 220VAC, 24VDC
  • Cảm biến nhiệt độ: Pt100, 0~100oC
  • Kết nối: 3 dây
  • Cấp phòng nổ: Ex ia II CT3~6
  • Bộ cách ly: RDAQ-5
  • Chứng chỉ: CCS hoặc VR/CCS

Hình ảnh thực tế:

Related Post

Trả lời