Hệ thống chỉ thị và báo động áp lực cửa đẩy bơm

Hệ thống báo áp lực bơm hàng, bơm vét tàu dầu

Giới thiệu hệ thống báo áp lực bơm hàng, bơm vét tàu dầu hãng Shanghai Rongde

Hệ thống được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích giám sát và báo áp lực bơm hàng, bơm vét tàu dầu / tàu chở hóa chất, ngoài ra hệ thống còn được sử dụng để đo áp lực trên các đường ống truyền tải trên tàu.

Ứng dụng:

  • Giám sát áp lực bơm hàng
  • Giám sát áp suất trên đường ống
  • Giám sát áp suất đường ống và nồi hơi
  • Giám sát áp suất bơm hút vét
  • Giám sát áp lực bơm cứu hỏa
  • Giám sát áp suất bơm dằn Ballast

Cấu hình và chứng chỉ:

  • Tủ hiển thị và báo động: Gồm module chính là RD204 hoặc RD208
  • Cảm biến áp lực phỏng nổ: Đảm bảo an toàn phòng nổ đối với xăng dầu và hóa chất
  • Bộ cách ly phòng nổ: Đảm bảo cách ly an toàn giữa khu vực giới hạn và khu vực an toàn theo cấp phòng nổ cao nhất – Zone 0
  • Hệ thống được phê duyệt bởi đăng kiểm CCS và được cấp giấy chứng nhận ủy quyền của đăng kiểm VR

Hình ảnh thực tế:

Related Post

Trả lời