Thước lấy mẫu kín khí MMC

Thước lấy mẫu kín khí MMC USA, loại Gastight – Closed

Thước lấy mẫu kín khí MMC được thiết kế thích hợp với hầu hết các loại van chặn của MMC như van loại B, MB, MMB và F/C50, chuyên dùng ở các khu vực nghiêm cấm sự bay hơi của hàng hóa trong két ra môi trường bên ngoài khi tiến hành đo hàng hoặc lấy mẫu bên trong két.

Khi lắp thước vào van chặn MMC trên các ống đo hoặc ống lấy mẫu, ta có thể tiến hành lấy mẫu bên trong két, sau đó đóng van, tháo thước ra khỏi van và trút mẫu vào bình chứa. Có thể chuyển thước sang chức năng đo mức hoặc kiểm tra độ khô đáy hầm hàng bằng cách gắn quả dọi vào đầu dây thước.

Thông số thước lấy mẫu kín khí MMC USA, loại Gastight – Closed

 • Độ chính xác: của dây thước: +/- 1/8inch (3mm), +/- 0.01% toàn thang đo.
 • Chiều dài dây thước: 
  • Dây inox: 50 ft. (15m), 75 ft. (25m), 100 ft. (30m), 120 ft. (37m).
  • Dây phủ Tefzel trơ hóa: đến 30m, dùng cho két chứa dung môi hóa chất.
 • Khối lượng: 14 lbs. (6.4 kg).
 • Giới hạn áp suất:
  • Áp suất làm việc: 3 psi
  • Áp suất tối đa: 7.5 psi

Xem thêm thước lấy mẫu kín khí của MMC Asia, sản xuất tại Nhật: Tại đây

Vapor Control Sampling Valves and Equipment for “Closed” Tank Sampling

 • Fixed-In-Place (FIP)
 • Portable-In-Place (PIP)
 • Both Flexi-Dip systems

FIXED-IN-PLACE AND PORTABLE SYSTEMS
MMC’s Flexi-Dip Tank Sampling System is available in two varieties: the Fixed-In-Place (FIP) version designed for use with MMC’s unique S series vapor control valves with built-in sampling ports, and the Portable-In-Place (PIP) version designed for use with any standard MMC vapor control valve. Both Flexi-Dip systems are made entirely in the USA by MMC.

Related Post

Trả lời