Đồng hồ áp suất khí trơ hầm hàng

Đồng hồ áp suất khí trơ hầm hàng MMC Japan

Đồng hồ áp suất khí trơ hầm hàng MMC Japan dùng kiểm tra khí trơ bên trong hầm hàng. Đo đạc dễ dàng bằng cách lắp đồng hồ đo áp suất kiểu di động model GVP vào van chặn  hoặc vị trí đo trên đỉnh két. Đồng hồ đo áp suất seri GVP-75 có cơ cấu làm kín khí để ngăn chặn sự rò khí từ bên trong két ra ngoài. Đồng hồ có cơ cấu tiết lưu dạng trục vít tạo sự an toàn khi áp suất thay đổi đột ngột và phin lọc dạng lưới giúp ngăn chặn bụi bẩn ở đầu vào.

  • Thang đo: +2500 to -1000mm (nước)
  • Độ chính xác:  + /- 1.5% toàn thang đo

Xem thêm thông tin trên Website của MMC Asia (Japan): tại đây

Các Model đồng hồ áp suất khí trơ hầm hàng MMC Japan

Model GVP-75: thích hợp dùng với các van chặn loại “B,” “MB,” “MBS”, seri “C”, “D-25,” seri “F-50”, và seri “S”.

Đồng hồ áp suất khí trơ MMC GVP-75
Đồng hồ áp suất khí trơ MMC GVP-75

GVP-75A: thích hợp dùng với các van hơi (loại van tự đóng) model “G65K80” và “A.”

GVP-75ANF: thích hợp dùng với các van hơi (loại van tự đóng) model “ANK-52.”

Đồng hồ áp suất khí trơ hầm hàng MMC GVP-75NF
Đồng hồ áp suất hầm hàng MMC GVP-75NF

Closed [Gas-tight] Inert Gas Pressure metter

MMC Inert Gas Pressure Meter Model. “GVP-75” series consists of a pressure meter (Low measuring meter) on a gas seal attachment, it can be fitted on MMC Tank Gauging Station (Vapor Locks) in order to prevent leakage of inert gas from tank.

The pressure meter contains a screw type orifice which controls sudden change of pressure. Also a Mesh Filter is fitted at the inlet of gas pressure to prevent dust coming in. Indication of the meter applies within the range -10kPa (vacuum) ~ +30kPa (pressure).

Related Post

Trả lời