Thước kiểm tra độ khô đáy hầm hàng MMC D-CHK

Thước kiểm tra độ khô đáy hầm hàng MMC D-CHK

Thước kiểm tra độ khô đáy hầm hàng MMC D-CHK sử dụng theo: Quy định của tổ chức hàng hải quốc tế IMO về ngăn ngừa ô nhiễm và an toàn tàu dầu 1978, Resolution A.446 (XI) 4.4.4, đối với chức năng của hệ thống bơm vét, đo mức và kiểm tra khô sạch két, tàu phải được  trang bị phương tiện để kiểm tra khô sạch của két hàng sau khi tiến hành vệ sinh két. Việc bố trí thiết bị phải phù hợp để kiểm tra bằng tay ở vị trí sau lái trong két hàng và ở 3 vị trí phù hợp khác, trừ khi có thiết bị được chấp nhận lắp đặt để kiểm tra hiệu quả sự khô sạch bên trong két chứa. Do đó, biện pháp đơn giản nhất để kiểm tra tình trạng khô sạch của két chứa là sử dụng một dây thước bằng thép không gỉ, có đầu quả nặng bằng cách quay rulô cho thước chạm đáy két và đọc mức dầu còn lại trên dây thước.

Thước kiểm tra độ khô đáy hầm hàng MMC D-CHK có những loại nào

Thước kiểm tra tình trạng khô sạch đáy két được gắn vào van chặn hơi nhằm đảm bảo hạn chế sự rò gỉ của khí trơ bên trong hầm hàng thoát ra ngoài và tiếp mát, đảm bảo khả năng chống cháy nổ do sự tích tĩnh điện sau khi tiến hành vệ sinh két chứa hàng.

  • Model. “D’CHK-F”: thích hợp dùng với các van chặn loại “C-50”, “F-100” & “D-25”. 
  • Model. “D’CHK-A”: thích hợp dùng với các van chặn loại “G65K80” & “A” 
  • Model. “D’CHK-NF”: thích hợp dùng với các van chặn loại “ANK-52” & “ANK-52F” 
  • Model. “D’CHK-FW”: thích hợp dùng với các van chặn loại “C-50”, “F-100” & “D-25”
Thước kiểm tra độ khô đáy hầm hàng MMC D-CHK
Thước kiểm tra độ khô đáy hầm hàng MMC D-CHK

EN: Tank bottom dryness checking [Hand dipping] device

The IMO requirement on Tanker Safety and Pollution Prevention, 1978 – Resolution A.446 (XI) 4.4.4. states “Means such as level gauges, hand dipping, and stripping system performance gauges as referred to in paragraph 4.4.8. shall be provided for checking that the bottoms of cargo tanks are dry after the Crude Oil Washing. Suitable Arrangements for hand dipping must be provided at the aftermost portion of a cargo tank and in three (3) other suitable locations unless other approved means are fitted for efficiently ascertaining that the bottom of every cargo tank is dry.”
So the simplest method for checking dryness of tank bottom is to lower a Dipping Scale suspended from the graduated stainless steel tape constructed in the Reel Device to the tank bottom and read-out the level adhered remaining oil on the Dipping Scale.

Portable Tank Bottom Dryness Checking Device is constructed basically to be coupled with Tank Gauging Station (Vapor Locks) to permit releasing only minimized inert gas from tank in accordance with “CLOSED” requirement and GROUNDING of the device in order to avoid explosion due to accumulation of static electricity after tank washing.

Xem thêm Catalog của MMC dưới đây hoặc thông tin trên Website của NSX MMC tại đây. Xem thêm thước đo dầu MMC khác tại đây

Related Post

Trả lời