Thước lấy mẫu MMC loại Restricted D2562-1TD

Thước lấy mẫu MMC USA, loại Restricted (Hở và giới hạn)

Thước lấy mẫu MMC USA, loại Restricted được thiết kế thích hợp với hầu hết các loại van chặn của MMC. Mỗi thước lấy mẫu bao gồm dây thước có móc phía đầu, bình lấy mẫu 1/2 lít, và quả dọi bằng đồng theo tiêu chuẩn API.

Thước chuyên dùng để lấy mẫu bằng tay, đo mức hoặc kiểm tra tình trạng độ khô đáy hầm hàng. Tương tự như thước lấy mẫu loại kín, thước lấy mẫu loại giới hạn có thể lắp sử dụng với hầu hết các loại van chặn của MMC, tiến hành lấy mẫu bên trong két, sau đó đóng van, tháo thước ra khỏi van và dùng tay trút mẫu vào bình chứa. Có thể chuyển thước sang chức năng đo mức hoặc kiểm tra tình trạng khô sạch của két chứa bằng cách gắn quả dọi vào đầu dây thước.

Thông số thước lấy mẫu MMC USA, loại Restricted (Hở và giới hạn)

 • Độ chính xác: của dây thước: +/- 1/8inch (3mm), +/- 0.01% toàn thang đo.
 • Ứng dụng: lấy mẫu giới hạn “R”, với bình lấy mẫu loại 1, 1/2 và 1/3 lít khi lắp thước vào van chặn MMC.
 • Chiều dài dây thước: Dây inox bọc nhựa: 50 ft./15m, 75 ft./22.5m, 100 ft./30m, 120 ft./37m.
 • Khối lượng (không tính bình chứa mẫu): 
  • Loại 100 ft./30m(dùng với bình chứa mẫu 1 lít): 9 lbs. (4.1 kg).
  • Loại 100 ft./30m(dùng với bình chứa mẫu 1/2 lít): 10 lbs. (4.5 kg).
 • Khối lượng thông thường: 14 lbs. (6.4 kg).
 • Giới hạn áp suất:
  • Áp suất làm việc: 3 psi
  • Áp suất tối đa: 7.5 psi

Xem thêm thước lấy mẫu kín khí của MMC Asia, sản xuất tại Nhật: Tại đây. Xem thêm sản phẩm trên Website của NSX tại đây

Flexi-Dip RESTRICTED Sampling Tape Systems (Minimal Gas Leakage)

Flexi-Dip Restricted Sampling Tape systems are available for use with MMC’s various vapor-control valves. Each Flexi-Dip Sampling Tape comes complete with tape with snap hook, 1/2 liter sampler and Std. API brass bob. Restricted tapes are designed for manual sample collection, sounding and tank bottom dryness checking. Similar to the FIPS system, once the Restricted sampling unit is attached to any existing MMC vapor-control valve, it can extract a sample in place but then requires valve closure, removal from the valve and manual dumping of the collected product. Standard sounding and tank bottom dryness checks can also be performed.

Related Post

Trả lời