Thiết bị lấy mẫu kín khí MMC

Thước lấy mẫu kín khí MMC (Asia) cho hầm hàng

Thước lấy mẫu kín khí MMC (Asia) cho hầm hàng tàu dầu và tàu hoá chất. Theo tiêu chuẩn an toàn về thiết bị đo hàng và lấy mẫu diễn giải trong chương 7.2, tài liệu ISGOTT, cần thiết ngăn chặn hoặc giới hạn sự rò rỉ hơi hàng hóa thoát khỏi két chứa trong suốt quá trình đo đạc hoặc lấy mẫu. Vì vậy, sử dụng thước lấy mẫu di động MMC gắn vào van chặn được lắp đặt cố định sẵn trên tàu, sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng phóng tĩnh điện, đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu, không làm thoát hơi hàng hóa nguy hiểm bên trong két chứa ra môi trường bên ngoài.

Portable cargo liquid sampling device (EN)

It is described in the safety standard (ISGOTT 7.2 [Measuring and Sampling ]) that “it may be necessary to prevent or minimize the release of vapour from the cargo tank headspace during measurement and sampling operations”, therefore, by fitting MMC Portable Cargo Liquid Sampling device [ Cargo Sampler ] to the Vapor Lock Valves (which is installed on board), it prevents the electrification of static electricity, then the safety/easy sampling operation can be achieved without releasing the dangerous vapor from the tank.

Thước lấy mẫu kín khí MMC (Asia) cho tàu dầu – Oil tanker (Kèm theo kiểm tra độ khô đáy hầm hàng), Model SD-2/W

Thước lấy mẫu kín khí MMC SD-2/W - Cho tàu dầu
Thước lấy mẫu MMC SD-2/W – Cho tàu dầu

MMC Portable cargo liquid sampling device (Asia) cho tàu hoá chất – Chemical tanker, Model CSTF-F/B

Thước lấy mẫu MMC kín khí, dùng cho tàu hoá chất, Model CSTF-F/B
Thước lấy mẫu MMC kín khí, dùng cho tàu hoá chất, Model CSTF-F/B

Xem thêm Catalog của MMC dưới đây hoặc thông tin trên Website của NSX MMC tại đây. Xem thêm thước đo dầu MMC khác tại đây

Related Post

Trả lời