Ống lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng tàu dầu T2000-TOS-01

Ống lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng tàu dầu T2000-TOS-01

Ống lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng tàu dầu Tanktech T2000-TOS-01 dùng để lấy mẫu khí trơ, đưa vào máy đo khí oxy để phục vụ cho việc đo kiểm tra nồng độ oxy có trong khí trơ trong hầm hàng trên các tàu chở xăng dầu, hóa chất, dùng kết hợp với van kín khí Tanktech và thiết bị lấy mẫu khí, ngăn chặn sự rò lọt khí trong hầm hàng ra không gian bên ngoài.

Theo quy định của IMO về ngăn ngừa ô nhiễm và an toàn cho tàu dầu 1978 – Resolution A. 446 (XI), 6.6: trước khi tiến hành vệ sinh két, phải tiến hành đo nồng độ oxy tại điểm cách sàn mặt boong 1 mét và điểm khoảng không giữa két và nồng độ oxy tại các điểm này không được vượt quá 8%. 

Thiết bị lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng Tanktech T2000-TOS-01 được sử dụng rộng rãi trên các tàu chở hóa chất, tàu chứa dầu thô, các sản phẩm xăng dầu, các tàu chứa ngoài khơi…

Thông số ống lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng tàu dầu T2000-TOS-01

  • Đường kính ống: 8 (đường kính ngoài) / 6 (đường kính trong)
  • Chiều dài ống: 35 mm
  • Đầu nối: PF 2 1/4″ (dùng kèm với van chặn TVC-02)

Inert Gas Sampling Hose & Adaptor for oxygen and flammable gas concentration measuring in Tanktech Chart

Tanktech-chart
Tanktech-chart
Máy đo khí cầm tay, dùng đo khí Oxy trong khí trơ hầm hàng
Ống lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng tàu dầu T2000-TOS-01
Ống lấy mẫu khí trơ trong hầm hàng tàu dầu T2000-TOS-01

Related Post

Trả lời