Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng tàu dầu RDHS-01 / RDHS-500

Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng tàu dầu RDHS-01 / RDHS-500

Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng RDHS-01 được sử dụng để lấy mẫu chất lỏng như xăng / dầu / hóa chất trong các tank, bồn kín. Đảm bảo trong quá trình lấy mẫu hoàn toàn kín khí. Thiết bị lấy mẫu kín khí này được sử dụng phổ biến trên các tàu chở dầu và tàu chở hóa chất. Thiết bị gồm 1 gầu lấy mẫu và 1 thước dây cho biết cao độ của điểm lấy mẫu.

Thông số kỹ thuật Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng tàu dầu RDHS-01 / RDHS-500

  • Kiểu thiết bị: Kiểu xách tay
  • Thước chia vạch: Metric
  • Chiều dài thước: 15m, 30m
  • Độ chia vạch nhỏ nhất: 1mm
  • Lượng chất lỏng tối thiểu: ≥100mm.
  • Tỷ trọng chất lỏng: 0.6~3.5g/cm3
  • Nhiệt độ chất lỏng: -25~110oC
  • Kích thước tổng thể: 1150×270×180 mm

Related Post

Trả lời