Thước đo MMC D-2401-2 loại hở Restricted

Thước đo dầu MMC D-2401-2, loại hở (Restricted), sx tại USA

Thước đo dầu MMC D-2401-2, loại hở (Restricted) là loại giới hạn hoặc hở có ưu điểm thuận tiện và chính xác trong đo mức khoảng không, nhiệt độ hàng hóa và mặt phẩn cách dầu nước. Thước có thể làm việc ở chế độ 3 chức năng UTI, 2 chức năng hoặc chỉ để đo nhiệt độ. Khi đầu cảm biến tiếp xúc với thành phần hydrocarbon, thước sẽ phát ra âm thanh kêu liên tục; khi tiếp xúc với nước, thước sẽ phát ra âm thanh ngắt quãng. Nhiệt độ đo được hiển thị  trên màn hình LED gắn trên rulô quay của thước.

MMC và HERMetic mỗi hãng có cái hay riêng, nhưng đều là thước rất tốt.

Thông số kỹ thuật thước đo dầu MMC D-2401-2, loại hở (Restricted)

 • Độ chính xác:
  • Mức chất lỏng: +/- 1/8inch (3mm), +/- 0.01% toàn thang đo.
  • Nhiệt độ: +/- 0.5°F (+/- 0.2°C), sai số +/- 1 digit.
  • Dãy nhiệt độ hiệu chuẩn: từ 32°F (0°C) đến 176°F (88°C).
  • Đầu sensor: cách đáy khô sạch 3/8inch (10mm),
 • Giới hạn nhiệt độ môi trường: như trên
 • Giới hạn nhiệt độ hàng hóa đo: -40°F (-40°C) đến 190°F (88°C).
 • Ứng dụng:
  • Đo hở (Loại “O” – Thông với môi trường): chỉ dùng với loại hàng hóa pha hơi đảm bảo an toàn.
  • Đo giới hạn (Loại “R” – giới hạn thông với môi trường): dùng kèm với van chặn của MMC.
 • Nguồn: pin 9-Volt, loại Duracell MN1604.
 • Chiều dài dây thước:
  • Một mặt: 50ft. (15m), 65 ft. (20m), 75 ft. (25m), 100 ft. (30m). Đặc biệt: 50m & 70m.
  • Một mặt: đặc biệt thang kỹ thuật 100ft.
 • Khối lượng: 
  • 50 ft/15m – “R” 8 lbs (3.6kg), “F” 7 lbs. (3.2kg).
  • 100 ft/30m – “R” 9 lbs (4.1 kg), “F” 8 lbs. (3.6kg).
 • Cơ quan chứng nhận an toàn:  FM, BASEEFA, CSA, NKK (Japan), ATEX (SIRA).

EN: FLEXI-DIP Gauging Tapes (Restricted and Open)

Restricted and Open Gauging Tapes provide a convenient and accurate means for measuring ullage, product temperature and the oil-water interface. The units are configured to operate in the trimode, bimode, interface or temperature mode. When the electronic probe senses hydrocarbon, a steady tone is heard; when sensing water, it emits an intermittent tone. Temperature is shown on an LED display in the hub of the instrument.

Xem thêm Catalog của MMC dưới đây hoặc thông tin trên Website của NSX MMC tại đây. Xem thêm thước đo dầu MMC khác tại đây

Related Post

Trả lời