Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GT4

Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GT4 Chem

Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GT4 Chem được sử dụng lấy mẫu chất lỏng trong điều kiện kín khí. Thước được sử dụng khi nhu cầu lấy mẫu lớn hơn 0.5L. Cấu tạo kín khí tránh việc hơi xăng dầu, hóa chất thoát ra ngoài khí quyển trong quá trình lấy mẫu.

Đặc tính HERMetic Sampler GT4

 • Dùng để lấy một lượng mẫu lớn đến 1.8 lít trong không gian kín.
 • Thích hợp dùng với van kín khí (khóa hơi) 4 inch.
 • Tránh làm rò lọt hơi từ trong hầm hàng ra ngoài.
 • Mẫu chất lỏng được chuyển từ bình đựng mẫu đến các chai mẫu phòng thí nghiệm bằng cách mở van chuyển dưới đáy của thước lấy mẫu.
 • Dùng được với các loại bình đựng mẫu khác nhau: mẫu phía trên (zone), mẫu điểm (spot), mẫu chạy (running) và mẫu đáy (bottom).

Thông số kỹ thuật thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GT4 Chem

 • Chiều dài dây thước: đến 35 m.
 • Đơn vị đo trên dây thước: hệ mét.
 • Giá trị độ chia nhỏ nhất trên dây thước: 1 mm.
 • Độ chính xác của dây thước: +/- 6.3 mm / 30 m.
 • Khối lượng riêng chất lỏng: 8 kg/dm3.
 • Nhiệt độ chất lỏng: -20 oC đến 80 oC.
 • Đầu khớp nối: 4″.
 • Khối lượng: 8.2 kg.
 • Kích thước: D220  x 774 mm.
 • Loại bình lấy mẫu có thể dùng: mẫu điểm, mẫu lớp trên, mẫu chạy, mẫu đáy.
 • Dung tích bình đựng mẫu: 0.5 hoặc 1.8 lít.

Tài liệu tham khảo:

Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GT4
Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GT4

Related Post

Trả lời