Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GTN Chem

Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GTN Chem

Thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GTN Chem ​là loại thước lấy mẫu chất lỏng kín khí kiểu di động. Toàn bộ quá trình từ lấy mẫu đến việc rót chất lỏng đến chai mẫu thí nghiệm đều kín hoàn toàn. Cấu tạo đặc biệt của thước không cho khí, hơi xăng dầu và độc có thể thoát ra ngoài khí quyển. Khi mở van chuyển chất lỏng, hơi trong chai mẫu thí nghiệm sẽ chuyển lại thước và quay trở lại hầm hàng. Nói chung, nó kín tuyệt đối.

Đặc tính HERMetic Sampler GTN Chem

 • Dùng để lấy mẫu trong không gian kín, mẫu yêu cầu tuyệt đối không tiếp xúc với môi trường khí quyển để đảm bảo giữ nguyên vẹn tính chất của hàng hóa và không bị nhiễm bẩn.
 • Mẫu chất lỏng được chuyển từ bình đựng mẫu đến các chai mẫu phòng thí nghiệm được ngăn kín, đảm bảo tính nguyên vẹn của hàng hóa, tránh tiếp xúc với khí quyển. 
 • Hệ thống thu hồi hơi điều chuyển hơi trở về két chứa trong suốt quá trình chuyển mẫu vào các chai mẫu phòng thí nghiệm.
 • Thích hợp khi cần lấy mẫu đại diện cho két chứa.
 • Thích hợp dùng cho các mẫu hóa chất sạch hoặc sản phẩm tinh chế.
 • Thích hợp dùng với van kín khí (khóa hơi) 2″.
 • Tránh làm rò lọt hơi từ trong hầm hàng ra ngoài.
 • Dùng được với các loại bình đựng mẫu khác nhau: mẫu phía trên (zone), mẫu điểm (spot), mẫu chạy (running) và mẫu đáy (bottom).

Thông số kỹ thuật thước lấy mẫu kín khí HERMetic Sampler GTN Chem

 • Chiều dài dây thước: đến 35 m.
 • Đơn vị đo trên dây thước: hệ mét.
 • Giá trị độ chia nhỏ nhất trên dây thước: 1 mm.
 • Độ chính xác của dây thước: +/- 6.3 mm / 30 m.
 • Khối lượng riêng chất lỏng: 8 kg/dm3.
 • Nhiệt độ chất lỏng: -20 oC đến 80 oC.
 • Đầu ống nối: Q2.
 • Khối lượng: 5.6 kg.
 • Kích thước: 801 x 118 mm.
 • Loại bình lấy mẫu có thể dùng: mẫu điểm, mẫu lớp trên, mẫu chạy, mẫu đáy.
 • Dung tích bình đựng mẫu: 0.5.

Tài liệu tham khảo:

Related Post

Trả lời