Low temperature resistance sensors with cable

Kongsberg Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ thấp đi kèm với cáp

Những cảm biến này có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng. Xem thêm tài liệu về cảm biến nhiệt độ. Trước đây được gọi là cảm biến nhiệt độ Autronica

Kongsberg MN681 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

Đối với nhiệt độ ổ trục ống đuôi tàu

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 100 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Đôi T2150 hoặc Pt100
 • Kết nối: Dây 2×2 hoặc 2×3
 • Vật liệu ống cảm biến: Đồng thau
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN2666 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN2682 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Ni100, Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Bảo vệ: IP67
 • Trọng lượng: 535 g (MN2682TU60)

Kongsberg MN2691 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: Thép không gỉ
 • Vật liệu tiếp xúc đầu cảm biến: Đồng thau
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3042 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Ni100, Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3147 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3232 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP68

Kongsberg MN3237 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: Thép không gỉ
 • Vật liệu tiếp xúc đầu cảm biến: Đồng thau
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3260 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3294 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3337 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3660 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 130 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Ni100, Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP68

Kongsberg MN4119 – Cảm biến nhiệt độ có cáp kết nối

Đối với nhiệt độ ổ trục ống đuôi tàu

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 130 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 2×2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: Đồng thau
 • Loại bảo vệ: IP67

Bản vẽ chi tiết

Bảng dữ liệu

Related Post

Trả lời