KONGSBERG High temperature thermocouple sensors with mantle cable

KONGSBERG Cảm biến cặp nhiệt điện có vỏ bảo vệ đo dải nhiệt độ cao

KONGSBERG MB609 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 700 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-CuNi, Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Bảo vệ: IP67

KONGSBERG MB671 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Tối đa nhiệt độ trong không khí: 1150 °C
 • Tối đa nhiệt độ trong môi trường oxy hóa lưu huỳnh: 1050 °C
 • Tối đa nhiệt độ trong môi trường khử oxy lưu huỳnh: 650 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-NiAl hoặc Pt / 13% RhPt
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI310S
 • Bảo vệ: IP56

KONGSBERG MB704 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0-700 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-CuNi, Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Bảo vệ: IP67

KONGSBERG MB720 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0-800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP56
 • Trọng lượng: 300 g (MB720SK80)

KONGSBERG MB744 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0-800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

KONGSBERG MB745 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0-800 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-CuNi, Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Bảo vệ: IP67

KONGSBERG MB858 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0-800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu cáp lớp phủ: AISI316
 • Tối đa nhiệt độ comp. cáp: 260 °C
 • Bảo vệ: IP67

KONGSBERG MB860 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 260 °C
 • Bảo vệ: IP67

KONGSBERG MB886 Cảm biến nhiệt độ loại có vỏ bảo vệ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu cáp lớp phủ: AISI316
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 260 °C
 • Bảo vệ: IP67

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời