Cặp nhiệt điện dải cao hãng Kongsberg, kèm dây cáp

Cặp nhiệt điện dải cao hãng Kongsberg, kèm dây cáp

Cảm biến nhiệt độ Kongsberg MB1168 với dây cáp

Giống hệt MB715 ngoại trừ đường kính của ống cảm biến là Ø 9,5 mm.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 đến 800 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-NiAl
 • Kết nối: Phần tử 2 dây, đơn hoặc đôi
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP56
 • Trọng lượng (MB1168S186K60): 1230 g

Cảm biến nhiệt độ Kongsberg MB415 với dây cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 đến 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 4 dây

Cảm biến nhiệt độ Kongsberg MB715 với dây cáp

Giống hệt với MB1168 ngoại trừ đường kính của ống cảm biến là Ø 12 mm.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 đến 850 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP55
 • Trọng lượng (MB715S186K15): 530 g

Bản vẽ chi tiết Cặp nhiệt điện dải cao hãng Kongsberg, kèm dây cáp

Related Post

Trả lời