Kongsberg MB287

Cảm biến chịu nhiệt độ cao kèm dây cáp hãng KONGSBERG

Kongsberg MB287 – Cảm biến nhiệt độ với dây cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 đến 600 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP55

Kongsberg MB664 – Cảm biến nhiệt độ với dây cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 đến 850 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP55

Kongsberg MB709 – Cảm biến nhiệt độ với dây cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 đến 130 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu lớp phủ cáp: AISI316

Kongsberg MB780 – Cảm biến nhiệt độ với dây cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 đến 600 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời