Cảm biến nhiệt độ Kongsberg

Cảm biến nhiệt độ cao vỏ dài hãng KONGSBERG dùng cho các tàu chở hàng

Kongsberg MN1535 – Cảm biến nhiệt độ kiểu vỏ dài

Cảm biến nhiệt độ MN1535 được thiết kế để theo dõi nhiệt độ trong các thùng hàng trên tàu chở hóa chất, tàu chở khí đốt và dầu, tàu chở sản phẩm và một số tàu chuyên dụng.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 °C đến 400 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN2773 – Cảm biến nhiệt độ kiểu vỏ dài

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 °C đến 600 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3236 – Cảm biến nhiệt độ kiểu vỏ dài với hộp kết nối

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 đến 400 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu hộp kết nối: AISI316
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3647 – Cảm biến nhiệt độ kiểu vỏ dài

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 đến 600 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 đến 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3881 – Cảm biến nhiệt độ kiểu vỏ dài

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 đến 400 °C
 • Phạm vi nhiệt độ sợi linh hoạt (dây kết nối với thiết bị điện tử): -60 đến 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Tài liệu chi tiết cảm biến nhiệt độ Kongsberg

Related Post

Trả lời