Cảm biến nhiệt độ của hãng KONGSBERG

Cảm biến nhiệt độ của hãng KONGSBERG ứng dụng cho hàng hải và công nghiệp

KONGSBERG cung cấp cảm biến / bộ truyền nhiệt độ được thiết kế riêng cho động cơ diesel và các ứng dụng hàng hải và công nghiệp liên quan. Phạm vi cảm biến của chúng tôi bao gồm điện trở (Pt100 / Pt1000), cặp nhiệt điện (NiCr / NiAl), các phần tử nhiệt điện trở (NTC) và cảm biến nhiệt độ không dây độc đáo của chúng tôi dựa trên các yếu tố sóng âm bề mặt (SAW).

 • Cảm biến chịu nhiệt độ cao kiểu vỏ dài
 • Cảm biến chịu nhiệt độ cao có dây cáp
 • Cảm biến chịu nhiệt độ cao với hộp kết nối dây
 • Cảm biến cặp nhiệt điện nhiệt độ cao có dây cáp
 • Cảm biến cặp nhiệt điện nhiệt độ cao với hộp kết nối dây
 • Cảm biến cặp nhiệt điện nhiệt độ cao với vỏ bảo vệ dây cáp
 • Cảm biến cặp nhiệt điện nhiệt độ cao có phích cắm
 • Cảm biến cặp nhiệt điện nhiệt độ cao, có lò xo
 • Cảm biến chịu nhiệt độ khí lỏng với vỏ bảo vệ dây
 • Cảm biến chịu nhiệt độ thấp cho ổ trục chính
 • Cảm biến chịu nhiệt độ thấp có lò xo tải
 • Cảm biến chịu nhiệt độ thấp với cáp
 • Cảm biến chịu nhiệt độ thấp với hộp kết nối
 • Cảm biến chịu nhiệt độ thấp với các dây riêng lẻ
 • Cảm biến chịu nhiệt độ thấp có phích cắm
 • Cảm biến nhiệt độ phòng
 • Cảm biến nhiệt độ bề mặt
 • Ống bảo vệ cảm biến nhiệt độ, khí thải
 • Ống bảo vệ cảm biến nhiệt độ, các loại chung
Cảm biến nhiệt độ của hãng KONGSBERG
Cảm biến nhiệt độ của hãng KONGSBERG

Kiểm soát và truy xuất nguồn gốc

Tất cả các cảm biến nhiệt độ KONGSBERG cung cấp đều được kiểm soát để đáp ứng các thông số kỹ thuật của chúng, thông thường theo dung sai do IEC đưa ra. Nếu khách hàng muốn, một chứng chỉ có thể được cung cấp với mỗi cảm biến. Bộ phận hiệu chuẩn của chúng tôi duy trì các dụng cụ được sử dụng để kiểm soát sản xuất.

Thiết bị hiệu chuẩn thường xuyên được kiểm tra bằng cách so sánh với tiêu chuẩn nhà máy của chúng tôi, một lần nữa có thể truy xuất theo tiêu chuẩn nhiệt độ quốc gia và quốc tế theo ITS90. (ITS90 = Thang đo nhiệt độ quốc tế năm 1990).

Thời gian đáp ứng của cảm biến nhiệt độ của hãng KONGSBERG

Thời gian đáp ứng của cảm biến nhiệt độ được biểu thị bằng hằng số thời gian T. Nếu cảm biến nhiệt độ có nhiệt độ T1 được ngâm trong chất lỏng ở nhiệt độ T2, T là thời gian cần thiết trước khi cảm biến nhiệt độ đạt 1 – 1 / e ~ 0,63 = 63% chênh lệch nhiệt độ T2-T1. Sau thời gian 2.3T, đạt được 90% chênh lệch nhiệt độ và sau 5T, cảm biến sẽ hiển thị hơn 99% chênh lệch.

Nếu cảm biến được gắn trong ống bảo vệ, hằng số thời gian sẽ tăng gấp đôi. Để giảm hằng số thời gian, nên áp dụng hợp chất truyền nhiệt giữa cảm biến và bảo vệ tốt. Khi hợp chất được sử dụng, hằng số thời gian sẽ giảm khoảng 30%.

Related Post

Trả lời