Kongsberg MN3166

Kongsberg Cảm biến nhiệt độ có lò xo đo nhiệt độ thấp

Kongsberg MN1690 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304

Kongsberg MN1804 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo  

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304

Kongsberg MN1846 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo đi kèm với hộp kết nối

Giống hệt với MN1847 ngoại trừ đầu cảm biến hình nón với góc 118 °.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 2×2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu hộp kết nối vật liệu: Polyester nhiệt dẻo
 • Loại bảo vệ: IP55

Kongsberg MN1847 – Cảm biến nhiệt độ lò xo đi kèm với hộp kết nối

Giống hệt với MN1846 ngoại trừ đầu cảm biến phẳng.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 130 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 2×2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu hộp kết nối: Polyester nhiệt dẻo
 • Loại bảo vệ: IP55

Kongsberg MN2120 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo  

Giống hệt với MN2296 ngoại trừ đầu cảm biến phẳng.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho đầu cảm biến: 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cáp cảm biến: 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 4 dây
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: Đồng thau, đầu cảm biến phẳng
 • Loại bảo vệ: IP56
 • Trọng lượng: 130 g (MN2120SU15)

Kongsberg MN2296 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

Giống hệt với MN2120 ngoại trừ đầu cảm biến hình nón với góc 118 °.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho đầu đo cảm biến: 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cáp cảm biến: 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 4 dây
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: Đồng thau 118 ° góc đầu cảm biến
 • Loại bảo vệ: IP56
 • Trọng lượng: 130 g (MN2296SU15)

Kongsberg MN2952 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: Đồng thau
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3166 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo kết nối với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cáp cảm biến: 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3192 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo kết nối với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cáp cảm biến: 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3226 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo kết nối với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cáp cảm biến: 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3306 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo kết nối phích cắm

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối cho đa đầu nối phích cắm: 125 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu cảm biến phích cắm: Kính gia cố PA
 • Loại bảo vệ: IP65

Kongsberg MN3612 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cảm biến: 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho cáp: 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 2×2 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: Đồng thau
 • Loại bảo vệ: IP56

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời