Kongsberg MN4008 Resistance temperature sensor for main bearing

Kongsberg Cảm biến nhiệt độ cho ổ trục chính đo nhiệt độ thấp

Kongsberg MN4004 – Cảm biến nhiệt độ điện trở cho ổ trục chính

  • Phạm vi nhiệt độ: -50 – 120 °C
  • Phần tử cảm biến: Pt100
  • Kết nối: 2, 2×2 hoặc 3 dây
  • Vật liệu tiếp xúc với đầu cảm biến: AISI304
  • Loại bảo vệ: IP66

Kongsberg MN4008 – Cảm biến nhiệt độ điện trở cho ổ trục chính

  • Phạm vi nhiệt độ: -50 – 120 °C
  • Phần tử cảm biến: Pt100
  • Kết nối: 2, 2×2 hoặc 3 dây
  • Vật liệu tiếp xúc đầu cảm biến: AISI304
  • Loại bảo vệ: IP66

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời