Kongsberg High temperature thermocouple sensors

Kongsberg Cảm biến cặp nhiệt điện đo dải nhiệt độ cao đi kèm với lò xo

Kongsberg MB500 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 600 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 dây
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MB505 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 600 °C
 • Độ chính xác: Dung sai cấp 2 IEC 584-2
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh cáp: Max (lớn nhất). 155 °C
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MB676 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 600 °C
 • Độ chính xác: Dung sai cấp 2 IEC 584-2
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh cáp: Max (lớn nhất). 260 °C
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MB864 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 600 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Loại bảo vệ: IP67
 • Trọng lượng: 85 g (MB864SK15)

Kongsberg MB894 – Cảm biến nhiệt độ có lò xo

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 600 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh cáp: max (lớn nhất). 260 °C
 • Loại bảo vệ: IP67

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời