Kongsberg Temperatura sensor MB742

Kongsberg Cảm biến cặp nhiệt điện đo nhiệt độ cao đi kèm với phích cắm cáp

Kongsberg MB644 Cảm biến nhiệt độ với phích cắm cáp

 • Nhiệt độ tối đa cảm biến chịu đựng trong không khí: 1150 °C
 • Nhiệt độ tối đa cáp chịu đựng: 200 °C
 • Nhiệt độ tối đa chịu đựng của đầu nối phích cắm: 100 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI310S
 • Loại phích cắm: Jaeger
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MB684 Cảm biến nhiệt độ với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Nhiệt độ tối đa của cáp: 200 °C
 • Loại phích cắm: Jaeger
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MB742 Cảm biến nhiệt độ với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 460 °C
 • Phần tử cảm biến: NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Vật liệu bọc thép: Zn mạ
 • Loại bảo vệ: IP67

Cảm biến được cung cấp với chứng chỉ hiệu chuẩn cho phạm vi 250 đến 460 ° C (nhiệt độ tối đa 500 ° C)

Kongsberg MB747 Cảm biến nhiệt độ với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh cáp: -60 – 260 °C
 • Loại phích cắm: Jaeger
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MB763 Cảm biến nhiệt độ với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh cáp: -60 – 260 °C
 • Loại phích cắm: Jaeger
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MB857 Cảm biến nhiệt độ với phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: 0 – 800 °C
 • Phần tử cảm biến: Fe-CuNi hoặc NiCr-NiAl
 • Kết nối: 2 hoặc 2×2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh cáp: -60 – 260 °C
 • Nhiệt độ môi trường cắm: tối đa 100 °C
 • Loại phích cắm: Jaeger
 • Loại bảo vệ: IP67

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời