MB286 - Cảm biến nhiệt độ điện trở với hộp kết nối

Cảm biến nhiệt độ dải cao kèm hộp nối dây hãng KONGSBERG

Kongsberg MB286 – Cảm biến nhiệt độ dải cao kèm hộp nối dây

 • Phạm vi nhiệt độ: -50 đến 600 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho hộp kết nối: 140 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: AISI304
 • Vật liệu hộp kết nối: GRP (Polyester gia cố thủy tinh 130 °C)
 • Loại bảo vệ: IP56
 • Trọng lượng: 155 g (MB286S125U)

Kongsberg MB662 – Cảm biến nhiệt độ dải cao kèm hộp nối dây

 • Phạm vi nhiệt độ: -50 đến 600 °C
 • Nhiệt độ tối đa cho hộp kết nối: 140 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: AISI304
 • Vật liệu hộp kết nối: Polyester nhiệt dẻo
 • Loại bảo vệ: IP55

Kongsberg MB692 – Cảm biến nhiệt độ dải cao kèm hộp nối dây

 • Phạm vi nhiệt độ: -200 đến 600 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu tiếp xúc cảm biến: AISI304
 • Vật liệu hộp kết nối: Silumin
 • Loại bảo vệ: IP55

Bản vẽ chi tiết Cảm biến nhiệt độ dải cao kèm hộp nối dây hãng KONGSBERG

Related Post

Trả lời