Low temperature resistance sensors with cable

Kongsberg Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ thấp đi kèm với dây

Kongsberg MN081 – Cảm biến nhiệt độ với dây riêng lẻ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 130 °C
 • Nhiệt độ tối đa của dây: 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP66

Kongsberg MN3122 – Cảm biến nhiệt độ với dây riêng lẻ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Nhiệt độ tối đa của dây: 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3286 – Cảm biến nhiệt độ với dây riêng lẻ

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Nhiệt độ tối đa của dây: 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời