Kongsberg-MN3304-Dimensional-sketch

Kongsberg Cảm biến nhiệt điện trở đo nhiệt độ thấp có phích cắm

Kongsberg MN3090 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 130 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3266 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3304 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu phích cắm: PA gia cố thủy tinh
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP65
 • Trọng lượng: 85 g (MN3304T175U)

Kongsberg MN3301 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu phích cắm: PA gia cố thủy tinh
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP65

Kongsberg MN3364 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm cáp

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 2×2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu phích cắm: PA gia cố thủy tinh
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3407 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 120 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP55

Kongsberg MN3532 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Kongsberg MN3724 – Cảm biến nhiệt độ có phích cắm

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu phích cắm: PA gia cố thủy tinh
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP56

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời