Kongsberg-MN3238-Dimensional-sketch

Kongsberg Cảm biến đo nhiệt độ bề mặt

Kongsberg MN1600 – Cảm biến nhiệt độ bề mặt

Trước đây được gọi là cảm biến nhiệt độ bề mặt Autronica.

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -65 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP67
 • Trọng lượng: 150 g (MN1600SU15)

Kongsberg MN3085 – Cảm biến nhiệt độ bề mặt

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -200 – 600 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 200 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100
 • Kết nối: 2, 3 hoặc 4 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI316
 • Loại bảo vệ: IP67

Kongsberg MN3238 – Cảm biến nhiệt độ bề mặt

 • Phạm vi nhiệt độ cảm biến: -50 – 150 °C
 • Phạm vi nhiệt độ cáp: -60 – 155 °C
 • Phần tử cảm biến: Pt100 hoặc Pt1000
 • Kết nối: 2 hoặc 3 dây
 • Vật liệu ống cảm biến: AISI304
 • Loại bảo vệ: IP55
 • Trọng lượng: 125 g (MN3238U15)

Bản vẽ chi tiết

Related Post

Trả lời