Tam-giac-gay-chay-no-Fire-Triangle

Talking Gas #2: Nguy cơ cháy nổ (Flammable Risk)

Để có thể đốt cháy khí thì phải có một nguồn phát lửa, thường là một tia lửa (hay ngọn lửa hoặc bề mặt nóng) và oxy. Để việc phát lửa diễn ra thì nồng độ khí hoặc hơi trong không khí phải đặt được ở một mức độ trở thành ‘nhiên liệu’ và oxy có thể sảy ra phản ứng hóa học. Năng lượng của vụ nổ phụ thuộc vào ‘nhiên liệu’ và nồng độ của nó trong khí quyển. Mối quan hệ giữa nhiên liệu / không khí / tia lửa được minh họa trong ‘Tam giác cháy – Fire Triangle’.

Biểu đồ mô tả Tam giác cháy - Fire Triangle
Biểu đồ mô tả Tam giác cháy – Fire Triangle

Khái niệm ‘Tứ diện cháy – Fire Tetrahedron’ đã được giới thiệu gần đây để minh họa các nguy cơ cháy được duy trì do phản ứng hóa học. Với hầu hết các loại cháy, mô hình tam giác cháy ban đầu hoạt động tốt – loại bỏ một yếu tố của tam giác (nhiên liệu, oxy hoặc nguồn đánh lửa) sẽ ngăn chặn một đám cháy xảy ra. Tuy nhiên, khi ngọn lửa cháy liên quan đến kim loại như lithium hoặc magiê, sử dụng nước để dập tắt đám cháy có thể dẫn đến việc nó trở nên nóng hơn hoặc thậm chí nổ. Điều này là bởi vì các kim loại này có thể phản ứng với nước trong một phản ứng tỏa nhiệt để tạo ra khí hydro dễ cháy.

Biểu đồ mô tả Tứ diện cháy - Fire Tetrahedron
Biểu đồ mô tả Tứ diện cháy – Fire Tetrahedron

Không phải tất cả các nồng độ của khí hoặc hơi dễ cháy trong không khí sẽ cháy hoặc phát nổ. Giới hạn nổ thấp (LEL) là nồng độ thấp nhất của ‘nhiên liệu’ trong không khí sẽ cháy và đối với hầu hết các loại khí dễ cháy là ít hơn 5% theo thể tích. Vì vậy, nguy cơ cháy nổ cao sảy ra ngay cả khi nồng độ tương đối nhỏ của khí hoặc khí bay hơi trong khí quyển.

Mức LEL được xác định trong các tiêu chuẩn sau đây: ISO10156, và IEC60079. Các  danh sách tiêu chuẩn ISO về LELs ‘gốc’ thu được khi khí ở trong trạng thái tĩnh. LELs được liệt kê trong các tiêu chuẩn EN và IEC thu được với một hỗn hợp khí khuấy động; kết quả này dẫn đến LEL thấp hơn trong một số trường hợp (ví dụ như một số loại khí được chứng minh là bay hơi nhiều khi chuyển động).

Máy đo khí dễ cháy dễ cháy sẽ phát hiện khí dễ cháy trong môi trường oxy theo nồng độ LEL với dải đo tính theo %LEL, từ đó đưa ra các cảnh báo cần thiết để đảm báo các chỉ tiêu an toàn trong vấn đề phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, việc đo khí cháy nổ trong môi trường oxy cần tham khảo thêm thực tế nồng độ oxy trong môi trường đo được, đó là nguyên nhân nên sử dụng thêm máy đo nồng độ oxy để kết quả phát hiện rò rỉ khí gas được chính xác hơn. Để thuận tiện cho việc đo lường cả 2 chỉ tiêu khí cùng một lúc, phương án tối ưu nhất là sử dụng máy đo khí đa chỉ tiêu, có thể đo đồng thời khí cháy nổ, khí oxy và khí độc.

TESIN VIỆT NAM

Related Post

Trả lời