Điểm chớp cháy

Talking gas #4: Đặc tính bắt lửa và bay hơi của khí

Điểm chớp cháy

Chất lỏng dễ cháy nói chung có độ chớp cháy thấp. Đây là nhiệt độ trên đó hơi được sinh ra ở tỷ lệ đủ để tạo thành hỗn hợp nổ với không khí. Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn nhiệt độ môi trường bình thường có thể tự động bay hơi đủ một thể tích để tạo thành một hỗn hợp nổ; do đó rò rỉ của chất lỏng dễ cháy cũng có khả năng nguy hiểm như một rò rỉ khí gas dễ cháy.

Một số nhiên liệu như Dầu diesel hoặc nhiên liệu máy bay phản lựccó điểm chớp cháy tương đối cao (> 30oC) và do đó tích lũy hơi chỉ có thể được phát hiện khi nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá mức này.

Nhiệt độ bắt lửa

Khi một hỗn hợp nổ của khí hoặc hơi và không khí đã được sinh ra, nó có thể bắt lửa, do một tia lửa đủ năng lượng hoặc đơn giản chỉ là ở nhiệt độ đủ cao. Nhiệt độ thấp nhất mà có thể gây ra việc hỗn hợp này cháy hoặc phát nổ được gọi là nhiệt độ bắt lửa (đôi khi được gọi là nhiệt độ bắt lửa tự động).

Khối lượng phân tử

Trong thực tế, khối lượng phân tử của một hợp chất là tổng khối lượng nguyên tử của các loại khi như cho trong công thức phân tử. (Trong thực tế các điều khoản, khối lượng phân tử, phân tử lượng, công thức khối lượng và công thức trọng lượng được sử dụng thay cho nhau).

Biết khối lượng phân tử của một chất cho phép phán đoán được có hay không chất khí hoặc hơi sẽ tích tụ ở mức độ cao hay thấp khi được giải phóng (tức là cho dù đó là nhẹ hơn hoặc nặng hơn không khí), và cũng cho phép chuyển đổi từ nồng độ khối lượng (mg / m3) nồng độ thể tích (ppm)

Ví dụ A: Để tính toán Khối lượng phân tử của hợp chất carbon monoxide (CO).

 • Carbon monoxide là bao gồm một nguyên tử carbon (C) và một nguyên tử oxy (O). Công thức của nó là CO.
 • Khối lượng nguyên tử của carbon = 12.01 (lấy từ bảng HTTH)
 • Khối lượng nguyên tử oxy = 16.00 (lấy từ bảng HTTH)
 • Khối lượng phân tử của carbon monoxide = khối lượng nguyên tử oxy + khối lượng nguyên tử carbon
 • Vì vậy Khối lượng phân tử = 12,01 + 16,00 = 28,01

Ví dụ B: Để tính toán Khối lượng phân tử của hợp chất carbon dioxide, CO2

 • Carbon dioxide được cấu thành từ một nguyên tử carbon (C) và hai nguyên tử oxy (O).
 • Khối lượng nguyên tử của carbon = 12.01
 • Khối lượng nguyên tử oxy = 16.00
 • Khối lượng phân tử của carbon dioxide = khối lượng nguyên tử carbon + 2 x khối nguyên tử oxy
 • Vì vậy khối lượng phân tử = 12.01 + (2 x 16.00) = 12,01 + 32,00 = 44.01

Tỷ trọng và áp suất hơi

 • TỶ TRỌNG HƠI – hoặc tỷ trọng tương đối là thước đo tỷ trọng của một chất khí hoặc hơi so với không khí. Nó được tính bằng cách chia khối lượng phân tử của khí đó cho không khí (28,80). Khí hoặc hơi với tỷ trọng thấp hơn không khí sẽ có xu hướng bay lên cao từ điểm thoát ra và do đó có thể dễ dàng phân tán (hoặc có thể bị mắc kẹt ở một khu vực có độ cao hơn). Khí hoặc hơi với tỷ trong hơi lớn hơn một sẽ nặng hơn không khí và có xu hướng chìm xuống mức thấp hơn. Khí nặng như vậy có thể vẫn bị mắc kẹt trong một thời gian dài trong ống dẫn, hố kiểm tra, vv, đã sẵn sàng để phát nổ ngay sau khi một nguồn phát lửa. Cần lưu ý rằng các tính chất phát tán các khí và hơi cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh, nhiệt độ bảo quản, áp lực xung quanh, áp lực lưu trữ, thông gió hoặc các ống dẫn gió vv
 • ÁP SUẤT HƠI – Trong việc đánh giá các nguy cơ cháy cho một chất cụ thể, rất hữu ích khi biết áp suất hơi của nó. Bất kỳ vật liệu là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ không khí sẽ có một giai đoạn bay hơi, và tỷ lệ hơi này trong không khí xung quanh sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ không khí tăng tỷ trọng của nó có thể mang hơi tăng lên, và khi áp suất hơi của một chất đạt đến áp suất khí quyển, đó là vào thời điểm sôi của nó. Áp suất hơi thường được biểu diễn bằng milimet thủy ngân (mmHg), khí quyển (atm), hoặc kilopascals (kPa). Áp suất khí quyển bình thường ở mực nước biển là 760mmHG, 1 atm hoặc 101.325kPa.

Nồng độ tối đa của một chất trong không khí ở nhiệt độ nhất định có thể được tính từ áp suất bay hơi ở nhiệt độ đó. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể đánh giá liệu một chất thể làm phát sinh nồng độ dễ bắt lửa ở nhiệt độ đó. Đối với hầu hết các chất có liên quan MSDS sẽ thông báo áp suất hơi của nó (thường được xác định ở nhiệt độ 25oC).

Biết được áp suất hơi của một chất cho phép chúng ta tính toán xem liệu hơi có đủ có thể được phát ra để tạo ra một nguy cơ nổ trong môi trường mà trong đó các chất được sử dụng.

Để tính nồng độ của hơi trong không khí, chia áp suất hơi cho áp lực xung quanh (thường là 760mmHg) và nhân với 100 để có được một thể tích tính theo% (đầu tiên đảm bảo áp lực được dùng cùng một đơn vị tính).

TESIN TEAM

Related Post

Trả lời