Example-product-label

Talking gas #5: Tiêu chuẩn và chứng nhận an toàn phòng nổ cho thiết bị đo dò phát hiện khí

Khu vực có khả năng xảy ra có mặt của một hỗn hợp nổ khí dễ cháy, hơi, bụi và không khí được gọi là ‘nguy hiểm-hazardous’, và các khu vực khác là ‘an toàn-safe’ hoặc ‘không nguy hiểm-non hazardous’. Bất kỳ thiết bị điện sử dụng trong khu vực nguy hiểm, trong đó có thiết bị phát hiện khí, phải được kiểm tra đặc biệt và được phê duyệt để đảm bảo rằng, trong sử dụng ngay cả dưới một điều kiện lỗi, nó không có thể khởi tạo một vụ nổ.

Thiết bị đo khí Crowcon đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của Châu Âu, Mỹ và các tiêu chuẩn quốc tế khác về thiết bị điện sử dụng trong khu vực nguy hiểm.

Chứng nhận Phê duyệt châu Âu

CENELEC

 • CENELEC là Ủy ban châu Âu Tiêu chuẩn hoá cho điện kỹ thuật. Nó đã được chính thức công nhận là Tổ chức Châu Âu trong lĩnh vực của mình bởi Ủy ban châu Âu tại Chỉ thị 83/189 EEC. CENELEC sử dụng tiêu chuẩn IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) để tham chiếu của và hài hòa chúng với tất cả các nước Cộng đồng Châu Âu (xem bên dưới)

ATEX Directive

 • ATEX, (có nguồn gốc từ Atmosphere Explosif) là tên được đặt cho các khuôn khổ cho việc kiểm soát cháy nổ và các tiêu chuẩn của các thiết bị và hệ thống bảo vệ sử dụng trong đó. ATEX gồm Chỉ thị và là sự mở rộng các tiêu chuẩn CENELEC. Nó đề cập đến những vấn đề không được giải quyết bằng các tiêu chuẩn EN ban đầu như mối nguy hiểm bụi. Điều đó mang đến những tiêu chuẩn chung nên loại bỏ hoàn toàn các rào cản thương mại trong Cộng đồng châu Âu.
 • ATEX yêu cầu người sử dụng lao loại bỏ hoặc kiểm soát các rủi ro từ các chất nguy hiểm. Điều hành hoạt động hiện trường phải đảm bảo rằng các nhà máy, thiết bị, hệ thống bảo vệ và các thiết bị kết nối liên quan phải được đưa vào phục vụ nếu các tài liệu chống cháy nổ chỉ rõ rằng chúng có thể được sử dụng một cách an toàn trong môi trường cháy nổ, bao gồm cả máy đo khí các loại. ATEX được dựa trên các yêu cầu của hai thị Châu Âu.
 • Chỉ thị 99/92 / EC (còn được gọi là ‘ATEX 137’ hoặc ‘ATEX Workplace Directive’) về các yêu cầu tối thiểu đối với việc cải thiện việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động có khả năng có nguy cơ từ cháy nổ.
 • Chỉ thị 94/9 / EC (còn được gọi là ‘ATEX 95’ hoặc ‘the ATEX Equipment Directive) về luật ước lượng của các Quốc gia thành viên liên quan đến thiết bị và hệ thống bảo vệ kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ. Chỉ thị 94/9 / EC chia các thiết bị và hệ thống bảo vệ mà nó bao gồm thành các nhóm chủng loại thiết bị; Chỉ thị này cung cấp cho một phân loại bởi người sử dụng lao động trong những nơi mà cháy nổ có thể xảy ra trong điều kiện riêng của khu vực, xác định nhóm thiết bị và hệ thống bảo vệ nên được sử dụng trong mỗi khu. Xem bên dưới.

Phân loại khu vực nguy hiểm

 • Những nơi nguy hiểm được phân loại dựa trên điều kiện các vùng trên căn cứ về những tần suất và thời gian của sự xuất hiện của một bầu không khí gây nổ.
 • Tên các khu vực với các hiểm họa khí dễ cháy được phân loại là Zone 0, Zone 1 hoặc Zone 2.
 • Khu vực hạn chế nguy cơ bụi dễ cháy được phân loại như là có thể Zone 20, Zone 21 hoặc Zone 22.
 • Lưu ý: Các lớp, đóng cặn và bụi đống dễ cháy phải được coi như bất kỳ nguồn nào khác mà có thể tạo thành một bầu không khí gây nổ.
 • Một mô tả của mỗi Zone được hiển thị trên bảng trang bên dưới.

Phân loại thiết bị kết hợp với ATEX Directive

 • ATEX Directive xác định 2 nhóm thiết bị
 • Nhóm 1, thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng khai khoáng, chia thành các loại M1 và M2. M1 xác định thiết bị đó phải tiếp tục hoạt động khi có khả năng gây nổ hiện diện. M2 xác định thiết bị không hoạt động khi một khả năng gây nổ hiện diện. Máy phát hiện khí cầm tay sẽ được liệt kê vào phân loại này
 • Nhóm 2 là dành cho tất cả các tình huống khác trên mặt đất (Surface Industries). và được chia thành các loại 1, 2 và 3. Loại 1 thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các môi trường Zone 0. Loại 2 thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường Zone 1. Loại 3 thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các môi trường Zone 2.
 • Điều kiện này là bắt buộc đối với các nhà sản xuất nếu họ sản xuất thiết bị sự dụng trong loại 1, 2, M1 và M2.
PHÂN NHÓM ATEX PHÂN LOẠI ZONE VỚI KHÍ HOẶC BỤI
1 Một khu vực mà một bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương hay bụi là xuất hiện liên tục hoặc trong thời gian dài hoặc thường xuyên. Gas: Zone 0

 

Dust: Zone 20

2 Một khu vực nơi có bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương hay bụi có thể xảy ra trong hoạt động bình thường thỉnh thoảng. Gas: Zone 1

 

Dust: Zone 21

3 Một khu vực nơi có bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương hay bụi là không có khả năng xảy ra trong hoạt động bình thường, nhưng nếu nó xảy ra, sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Gas: Zone 2

 

Dust: Zone 22

Phòng nổ:

Trong thiết kế thiết bị, kỹ thuật bảo vệ khác nhau được sử dụng để ngăn chặn nổ. Các ví dụ được đưa ra trong bảng dưới đây.

CẤP BẢO VỆ CÁCH BẢO VỆ VÙNG

 

ZONE

NHÓM ATEX BỘ PHẬN BẮC MỸ
An toàn bản chuất “ia” or “ib” Giới hạn năng lượng của tia lửa và nhiệt độ. Điều này bao gồm một (b) hoặc hai (a) sự cố điện mà có thể làm tăng nhiệt độ bề mặt bên trên giá trị “T”. Ex ia

 

Ex ib

0,1,2

 

1,2

1,2,3

 

2,3

1,2

 

1,2

Special “s” Bất kỳ phương pháp có thể được chứng minh là an toàn. Ex s 0,1,2 1,2,3 2
Phòng cháy “d” Điền bột/cát “q” Bao gồm phòng nổ và phòng cháy Ex d

 

Ex q

1,2

 

1,2

2,3

 

2,3

1,2

 

1,2

Tăng cường an toàn “e” Không đánh lửa “n” Không phóng hồ quang, không bề mặt nóng, không phóng điện bằng cách hạn chế ẩm Ex e

 

Ex n

1,2

 

2

2,3

 

3

2

 

2

Điều áp “p” Bơm khí trơ liên tục hoặc ổn định áp lực để không để các loại khí dễ cháy xâm nhập bề mặt nóng hoặc nguồn lửa Ex p 1,2 2,3 1,2
Vỏ bọc “m” Bọc các thành phần điện bằng nhựa Ex m 1,2 2,3 2

Phân loại nhiệt độ

Để đảm bảo rằng không có nguy cơ phát lửa do các bề mặt nóng, thiết bị được phân loại liên quan đến nhiệt độ bề mặt tối đa của bất kỳ một phần của thiết bị trong khi làm việc hoặc do một lỗi mà khi nhiệt độ môi trường xung quanh 40oC. Điều này được biết đến là giá trị “T”. Thiết bị phải được lựa chọn có phân loại nhiệt độ thích hợp mà nó khi nhiệt độ bề mặt tối đa không vượt quá nhiệt độ bốc cháy của các chất khí và hơi bày nơi những thiết bị sẽ được lắp đặt.

Nhóm khí, nhóm thiết bị và dải nhiệt độ

Khí được nhóm lại với nhau dựa vào tổng năng lượng cần thiết để đốt cháy hỗn hợp khí gây nổ với không khí. Thiết bị được phân loại thành các nhóm theo các khí và hơi mà nó phù hợp.

KHÍ NHÓM THIẾT BỊ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT LỚN NHẤT KÝ HIỆU GIÁ TRỊ “T”
Methane I Mining M1 & M2 450 T1
Propane IIA 300 T2
Ethylene IIB 200 T3
Hydrogen IIC 135 T4
Acetylene IIC 100 T5
Any Gas II 85 T6

Ký hiệu đánh dấu

 • Chỉ thị ATEX đòi hỏi sản phẩm được chứng nhận phải được đánh dấu với dấu CE (xác nhận việc tuân thủ các quy định bắt buộc EMC và Low Voltage Directive cho thiết bị chứa nguồn điện áp), dấu ‘EX’ (chỉ ra rằng thiết bị được thiết kế để sử dụng trong là khu vực nguy hiểm ) và mã thiết bị (xác nhận nhóm, nhóm khí và phân loại nhiệt độ mà những sản phẩm được chứng nhận). Chúng ta có thể xem 1 ví dụ ở mặt sau của máy dò khí cầm tay bất kì.
 • ATEX Group and Category
Ký hiệu phòng nổ theo tiêu chuẩn ATEX
Ký hiệu phòng nổ theo tiêu chuẩn ATEX

Ví dụ mác sản phẩm

Ví dụ về mác kí hiệu phòng nổ mặt sau máy đo khí cầm tay
Ví dụ về mác kí hiệu phòng nổ mặt sau máy đo khí cầm tay
 • Lưu ý: Tamb (Ta) biểu thị phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh mà những sản phẩm được chứng nhận (tức là sẽ không gây ra đánh lửa); nó không chỉ ra nhiệt độ hoạt động của sản phẩm.
 • Các tiêu chuẩn mới nhất giới thiệu ‘ Mức Bảo vệ” để chứng nhận cấu trúc mã hóa an toàn. Một ví dụ về một mã số chứng nhận cho thấy mức độ bảo vệ sau:
MÚC BẢO VỆ  với KHU VỰC
MỨC BẢO VỆ VÙNG NGUY HIỂM KIỂU MÔI TRƯỜNG CHÁY NỔ
Ga Zone 0 Gas
Gb Zone 1
Gc Zone 2
Da Zone 20 Dust
Db Zone 21
Dc Zone 22

Cơ quan phê duyệt

 • Có rất nhiều cơ quan chính thức công nhận việc thử nghiệm sản phẩm và thủ tục kiểm trả chất lượng để xác minh rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của chỉ thị bắt buộc như ATEX. Đối với các dịch vụ liên quan đến phê duyệt ATEX và IECEX, Crowcon sử dụng Baseefa, Sira và UL / DEMKO.
 • Đối với các dịch vụ liên quan đến phê duyệt North American, Crowcon sử dụng UL (Underwriters Laboratories), và CSA (Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada)

Phê duyệt Bắc Mỹ – North American

 • Như kết quả của Bắc Mỹ, Canada và châu Âu đang hướng tới sự hài hòa Quy Tắc điện quốc gia (NEC) và qui tắc điện Canada (IEC) hiện đã công nhận việc sử dụng các hệ thống Zone châu Âu để phân loại về khu vực nguy hiểm. Điều 505 của NEC về cơ bản đã tạo ra một phiên bản Mỹ hóa của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC, xem bên dưới) và hệ thống Zone của CENELEC. NEC 505 tuy là không giống nhau nhưng nó phù hợp với những Zones IEC châu Âu trong vẫn khi duy trì các kỹ thuật bảo vệ NEC. Tại Bắc Mỹ, khu vực nguy hiểm được phân chia bởi các lớp, các đơn vị, các khu vực và các nhóm để xác định mức độ an toàn cho các thiết bị lắp đặt tại các địa điểm. Lớp xác định hình thức chung của những vật liệu dễ cháy trong bầu khí quyển. Đơn vị xác định xác suất về sự hiện diện của các vật liệu dễ cháy. Vùng xác định vị trí như tại Châu Âu và phân nhóm loại chính xác các chất dễ cháy của vật liệu.

Phân lớp

PHÂN LỚP MIÊU TẨ
1 – Khí và hơi Khí dễ cháy hoặc hơi có mặt trong không khí với số lượng đủ để tạo thành hỗn hợp nổ hoặc dễ bắt lửa.
2 – Bụi Có mặt các loại bụi dễ cháy và dẫn điện
3 – Fibres and Materials Sợi dễ bắt lửa và vật liệu tạo ra phần tử cháy có mặt, nhưng không có khả năng lơ lửng đủ số lượng để tạo ra hỗn hợp dễ bắt lửa. (Phân loại Nhóm này không áp dụng cho các lớp này)

Phân loại khu vực

Nhà máy xử lý được chia thành Vùng (phương pháp châu Âu và IEC) hoặc Đơn vị (phương pháp Bắc Mỹ) theo khả năng khả năng gây nổ hiện diện.

Đơn vị và Vùng

PHÂN CẤP EUROPEAN, IEC & NEC 505 XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ HOẶC VÙNG PHÂN CẤP NORTH AMERICAN
Zone 0 – Khí

 

Zone 20 – Bụi

Một khu vực nơi một hỗn hợp nổ là liên tục có mặt hay hiện trong thời gian dài. Class I Division 1 (Khí)

 

Class II Division 1 (Bụi)

Zone 1 – Khí

 

Zone 21 – Bụi

Một khu vực nơi một hỗn hợp nổ có thể xảy ra trong hoạt động bình thường. Class I Division 1 (Khí)

 

Class II Division 1 (Bụi)

Zone 2 – Khí

 

Zone 22 – Bụi

Một khu vực nơi một hỗn hợp nổ là không có khả năng xảy ra trong hoạt động bình thường và nếu nó xảy ra, nó sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Class I Division 2 (Khí)

 

Class II Division 2 (Bụi)

Nhóm khí và bụi

SUBSTANCE GROUP CENELEC/IEC/NEC500
Acetylene A 11C
Hydrogen B 11C
Ethylene C 11B
Propane D 11A
Methane D
Metal Dust E
Coal Dust F
Grain Dust G

Đơn vị

DIVISION MIÊU TẢ
1 Các chất tham chiếu bằng lớp là liên tục có mặt hoặc một vài lần trong điều kiện bình thường.
2 Các chất tham chiếu bằng lớp chỉ hiện diện trong điều kiện không bình thường như hệ thống gặp lỗi hoặc sự cố

Đánh dấu

 • Ví dụ về đánh dấu hiệu sản phẩm đối với Mỹ và Canada
 • Class I, Division 1, Group C, T4
 • Class I, (Flammable Gases or vapours), Division 1- Area Classification
 • Group C- Ethylene
 • T4- Temperature Code (See above). The American temperature codes are broadly similar to European
 • Example of product markings for US and Canada using Zones based on NEC505:
 • Class I, Zone 1, AEx de IIB T4
 • Class I, (Flammable Gases or vapours), Zone 1- Area Classification
 • AEx- Explosion proof in accordance with NEC 505
 • de- Protection method, Flameproof & Increased Safety components
 • IIB- Gas Group
 • T4- Temperature rating

Cơ quan Công nghiệp

Underwriters Laboratories (UL)

 • UL là một công ty sở hữu tư nhân của Mỹ có thể kiểm tra để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn

An toàn mỏ và Quản lý Y tế (MSHA)

 • Phê duyệt và chứng nhận của Trung tâm Bắc Mỹ MSHA sẽ chứng nhận sản phẩm khai khoáng nhất định để sử dụng trong than hầm và mỏ kim loại có khí. Các trung tâm được quốc tế công nhận, thử nghiệm thiết bị, dụng cụ, vật liệu để phù hợp với các quy định của liên bang. Sản phẩm mà vượt qua thử nghiệm được coi là MSHA phê duyệt hoặc chứng nhận MSHA.

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC)

 • IEC được thành lập cách đây vài năm và bao gồm nhiều quốc gia trong đó có Mỹ. Mục đích của nó là để thiết lập các tiêu chuẩn về chống cháy nổ cho các sản phẩm điện và phân loại khu vực.
 • IECEX là mô hình chứng chỉ quốc tế được tạo ra bởi IEC để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế trong các thiết bị điện dành cho sử dụng trong các môi trường gây nổ. Sự xuất hiện của những tiêu chuẩn IECEX cung cấp một cơ hội để bán sản phẩm trong các nước không chấp nhận ATEX hoặc tiêu chuẩn UL.
 • IECEX được thiết kế để loại bỏ sự cần thiết cho nhiều chứng chỉ quốc gia bằng cách cung cấp một giấy chứng nhận và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu quốc tế được chấp nhận bởi tất cả các nước tham gia.
 • Giấy chứng nhận sự phù hợp IECEX chứng minh rằng các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn IEC liên quan. Các chứng chỉ được công nhận bởi tất cả các nước tham gia là tương đương với chứng chỉ quốc gia riêng của họ. Để biết thêm thông tin về IECEX và các chi tiết về những tổ chức thành viên trong mỗi quốc gia xin vui lòng tham khảo www.iecex.com.

TESIN TEAM

Related Post

Trả lời