May-do-khi-doc-Rae-System

Talking Gas #1: Khí là gì? (What is Gas?)

Tên của khí xuất phát từ sự tổng hợp hỗn hợp từ, mà tóm tắt ngắn gọn các tính chất chính của trạng thái đơn giản nhất của vật chất. Một khí là một đám của các hạt chuyển động ngẫu nhiên và hỗn loạn, liên tục va chạm với nhau và tường của bất kì thùng chứa. Thể tích thực sự của các phần tử được đối chiếu với tổng diện tích mà nó chiếm giữ và đây là lý do tại sao khí điền vào bất kỳ thể tích cho phép và dễ dàng bị nén. Tốc độ trung bình của các phân tử khí là hàng trăm mét trên giây, và nó được va chạm với nhau hàng tỷ lần mỗi giây. Đây là lý do tại sao các loại khí trộn nhanh chóng và lý do tại sao nó gây áp lực.

Hằng số chuyển động dễ hàng được chứng minh bằng cách xả một lượng khí có mùi khó chịu ra một căn phòng. Trong vài giây khí có thể ngửi thấy trong tất cả các phần của căn phòng. Các tính chất này áp dụng đối với các chất là khí bình thường và các loại hơi được bay hơi từ chất lỏng.

Một thể tích của bất kỳ chất khí ở cùng nhiệt độ và áp suất chứa cùng một số phân tử không phụ thuộc đó là khí gì. Điều này có nghĩa rằng việc đo dò khí theo thể tích là rất thuận tiện. Máy đo khí ở mức độ cao hơn là tính theo đơn vị % (thể tích) và thấp hơn mức phần triệu, ppm (thể tích).

Trong khi các chất khí khác nhau có tỷ trọng khác nhau, chúng không hoàn toàn tách thành các lớp theo tỷ trọng của chúng. Khí nặng có xu hướng chìm xuống và khí nhẹ có xu hướng nổi lên, nhưng chúng chuyển động liên tục có nghĩa là trộn liên tục với nhau (tức là họ không giống như chất lỏng).

Vì vậy, trong một căn phòng nơi có khí tự nhiên (methane) rò rỉ, khí sẽ có xu hướng nổi lên vì nó nhẹ hơn không khí, nhưng vì sự chuyển động liên tục có nghĩa là sẽ có tập trung đáng kể ở mức sàn. Điều này sẽ xảy ra trong điều kiện hoàn hảo nhưng nếu có bất kỳ dòng chảy không khí, sự pha trộn sẽ được tăng lên.

Máy đo dò phát hiện khí độc đa chỉ tiêu hãng Rae system
Máy đo dò phát hiện khí độc đa chỉ tiêu hãng Rae system

Không khí là một hỗn hợp của các chất khí, thông thường:

  • Nitơ 77,2%
  • Oxygen 20,9%
  • Hơi nước 0,9%
  • Argon 0,9%
  • Carbon Dioxide 0,03%
  • Khí khác 0.07%

Do thành phần của nó là hằng số, không khí thường được coi như là một khí duy nhất để mà đơn giản hóa việc đo khí độc và đo khí dễ cháy cho các ứng dụng với thiết bị phát hiện khí trong an toàn và sức khỏe.

TESIN VIỆT NAM

Related Post

Trả lời