May-do-khi-doc-Rae-System

Honeywell solution#5: Sự thật về máy đo dò phát hiện khí cầm tay

Thiết bị phát hiện khí dễ cháy và khí độc thường được chúng ta thấy ở 2 kiểu khác nhau: Loại di động là Máy đo khí cầm tay và loại cố định là Đầu đo khí cố định. Việc lựa chọn dùng kiểu nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: Khu vực đó có thường xuyên vào hay không, điều kiện hiện trường, sự nguy hiểm luôn có hay thi thoảng có, tần suất có việc kiểm tra, và điều quan trọng cuối cùng là điều kiện kinh tế.

Máy dò khí cầm tay được phân loại là loại thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), được thiết kế để giữ cho nhân viên an toàn trước các mối nguy hiểm khí và cho phép kiểm tra di động trong các địa điểm trước khi họ xâm nhập vào.

Những thiết bị nhỏ là điều cần thiết ở nhiều nơi có nguy cơ khí có thể xảy ra, bởi vì chúng là những phương tiện duy nhất giám sát khu vực hít thở của nhà khai thác liên tục, đồng thời cả cố định và di chuyển.

Mặc dù đầu đo khí cố định cũng phục vụ mục đích bảo vệ người lao động, nhưng nó không thể đi theo người, do đó người lao động có thể di chuyển vượt ra ngoài tầm phạm vi bảo vệ của đầu đo khí.

Sử dụng máy đo khí cầm tay trong không gian rộng
Sử dụng máy đo khí cầm tay trong không gian rộng

Nhiều hiện trường sử dụng đồng thời cả đầu đo khí cố định và máy phát hiện khí cầm tay nhưng chỉ yếu người ta vẫn dùng đến loại máy đo khí cầm tay. Sự lựa chọn này đến từ nguyên nhân sau:

  • Khu vực này có thể không được thâm nhập vào bởi các nhân viên thường xuyên, làm cho việc bổ sung các thiết bị phát hiện khí cố định là lãng phí
  • Khu vực này có thể nhỏ hoặc khó tiếp cận, việc định vị vị trí của đầu phát hiện khí cố định không thực tế
  • Các ứng dụng đặc biệt dẫn đến thiết bị phát hiện khí không cố định được chính nó.

Sự thay đổi về luật pháp và việc tuân thủ các qui định, kết hợp với điều kiện bảo hiểm mới dẫn đến việc thiết bị đo khí cầm tay ngày càng được dùng nhiều tại các công trường. Ngoài những yêu cầu thành luật (nơi tuân thủ là bắt buộc), nhiều công trường cũng có thể chọn để thực hiện quy tắc cụ thể; ví dụ thử bump test một máy phát hiện khí di động trước khi nó được sử dụng.

by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời